Czekamy na dobre wieści

fot.archiwum
W czasie wczorajszej sesji rady miasta powrócił temat budowy zakładu geotermalnego, który ma kierować ciepło spod ziemi do ogrzewania mieszkań, a także zapewnić miastu dodatkowe źródło wody pitnej.

Burmistrz Piotr Osiecki zapytany, jaki jest postęp prac przy projekcie odpowiedział, że sprawa jest cały czas aktualna, spółka PEC w imieniu samorządu złożyła wniosek o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Jest on na etapie zaawansowanych negocjacji, przeszedł wszystkie oceny i mam nadzieję, że w pierwszym półroczu 2022 roku będziemy mogli przekazać mieszkańcom Sochaczewa bardzo dobrą wiadomość, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie, PEC uzyskał dofinansowanie i może przystąpić do realizacji zadania – wyjaśnił burmistrz.

Dodał, że budowa zakładu geotermalnego połączona zostanie z wykonaniem drugiego odwiertu oraz modernizacją sieci ciepłowniczej, by ciepło z zakładu geotermalnego docierało do jak największej liczby mieszkańców.

Przypomnijmy, że wniosek o dotację na budowę zakładu geotermalnego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej złożyło w NFOŚiGW w grudniu 2019 roku. Miasto planuje wywiercenie otworu geotermalnego Sochaczew GT-2, o głębokości ok. 1650 m, przy ul. Polnej, który będzie otworem chłonnym. Istniejący odwiert Sochaczew GT-1 przy ul. Okrężnej pozostanie otworem produkcyjnym i zostanie przystosowany do eksploatacji i włączenia do systemu ciepłowniczego.

Energia cieplna z wody geotermalnej wydobywanej z otworu produkcyjnego zostanie odebrana w wymienniku ciepła oraz pompie ciepła do wody obiegowej. Schłodzona woda po uzdatnieniu dostarczana będzie do miejskiej sieci wodociągowej, jako woda pitna, a jej nadmiar zatłoczony otworem chłonnym pod ziemię. To rozwiązanie zapewni odnawialność złoża, utrzymanie jego parametrów eksploatacyjnych oraz nie będzie powodować degradacji wód podziemnych.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz