Budżet miasta dużo skromniejszy

fot.pixabay

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 15 grudnia, radni zdecydują o przyjęciu budżetu Sochaczewa na przyszły rok. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich będzie on dużo niższy i wyniesie 174 505 865 zł, z czego 10 milionów złotych ma być przeznaczonych na zaplanowane inwestycje.

Znany jest już projekt przyszłorocznego budżetu Sochaczewa., Który trafi pod obrady najbliższej sesji rady miejskiej. Ta ma się odbyć 15 grudnia i trafią na nią tylko dwie uchwały: budżetowa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta na 2022 rok. Patrząc na dane zwarte w projekcie budżetu od razu rzuca się w oczy, że jest on dużo niższy niż dwa dotychczasowe. I ma wynieść 174 505 865 zł. Dla porównanie w 2020 rok budżet Sochaczewa prognozowano na 199 932 321 zł, a tegoroczny na kwotę 199 860 112,37 zł. Skąd taka dużo różnica? Aby nie powiedzieć spadek. Powód jest prozaiczny.

 Zabrali kasę

Otóż mniejszy budżet jest wynikiem działań rządu, który zdecydował, że wszelkie wypłaty świadczeń w ramach tzw. programów pomocowych dla rodzin będą wypłacane nie przez samorządy, ale przez ZUS. Tym samym środki, które samorządy otrzymywały z rządu na wypłatę owych świadczenie nie są już wpisywane do budżetów gmin czy miast.

Jak wygląd po tych zmianach przyszłoroczny budżet? Otóż dochody miasta na 2022 rok oszacowane zostały na kwotę 167 153 092 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 174 505 865 zł. Dodajmy, że w ramach tej kwoty na wydatki bieżące, czyli na funkcjonowanie samorządu zarezerwowano 164 950 90 zł. I podobnie jak w poprzednich latach największe wydatki miasta będą związane z funkcjonowaniem oświaty będzie to kwota 69 101 086 zł. Warto także wspomnieć, że w budżecie zapisano także środki w na spłatę rat kapitałowych pożyczki oraz wykup papierów wartościowych zabezpieczono łącznie i ma to być 5362 038 zł.

Pewnym zaskoczenie jest natomiast wysokości kwoty jak została zapisana na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje, będzie to 9 555 575 zł. Dla porównanie w tegorocznym budżecie Sochaczewa wynosiła ona 20 milionów złotych. Nie oznacza to jednak środki te nie zostaną w ciągu roku zwiększone. Będzie to zależało przede wszystkim od decyzji rządów dotyczących rozdysponowywania funduszy wsparcia dla samorządów w ramach Polskiego Ładu.

 Dokończą rozpoczęte

Jakie będą, więc przyszłoroczne inwestycje? Te przede wszystkim skupią się na dokończeniu już rozpoczętych prac oraz na opracowaniu dokumentacji technicznej, która pozwoli na ubieganie się o zewnętrzne wsparcie przyszłych inwestycji.

Największa kwota 2 962 000 zł ma być przeznaczona na dokończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Z kolei 2 720 000 zł zostanie wydane na opracowanie dokumentacja techniczna i przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych w ramach projektu Mała Ojczyzna Chopina. Planuje się również zakup 21 nowych parkometrów dla mającej być rozszerzonej w przyszłym roku strefy płatnego parkowania. Ich zakup ma kosztować 700 000 zł. Miasto wspomoże również Starostwo Powiatowe w Sochaczewie kwotą 448 113 zł, która zostanie opracowanie na dokumentacji nowego mostu przez Bzurę. Planowana jest także termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz docieplenie budynku Urzędu Miasta, na co ma być przeznaczonych 550 000 zł. Miasto planuje także za 350 000 zł przebudowę dachu Przedszkola nr 4 a 280 800 zł ma być przeznaczonych na zaprojektowanie i budowę placów zabaw. W planach jest również m.in. nabycie działki przy PKP wraz z wieżą ciśnień – 200 000 zł, dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Rozlazłowskiej – 98 400 zł czy na wykonanie dokumentacja projektowa Strefy Aktywności 92 237 zł

 Jedna niewiadoma

Czy projekt budżetu zyska poparcie wszystkich radnych? Niewykluczone, że tak. Tak stało się na w ubiegłym roku. Wtedy to po raz pierwszy w tej kadencji oba dokumenty, czyli budżet i WPI zostały przyjęte jednogłośnie, przez wszystkich dziewiętnaścioro uczestniczących w sesji radnych.

„Tak” budżetowi i prognozie finansowej powiedziały kluby PiS, Sochaczewskiego Forum Samorządowego oraz radni opozycji z Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców. Warto dodać, że radny Andrzej Kuśmirek w imieniu opozycji Koalicji Obywatelskiej stwierdził wówczas, że budżet skonstruowano bardzo ostrożnie i oszczędnie.

Wszystkie te inwestycje mają zabezpieczenia finansowe z różnych źródeł, ze środków UE, rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koalicja Obywatelska i Bezpartyjni Samorządowcy liczą też, że ratusz skutecznie sięgnie po dotację na rozpoczynającą się wiosną budowę sali gimnastycznej przy boryszewskiej „Dwójce”. Dlatego po dokładnym przeanalizowaniu i rozważeniu argumentów za i przeciw, radni naszych klubów pozytywnie zaopiniują projekty uchwał o budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Czy tak będzie także tym razem, przekonamy się 15 grudnia.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz