Boryszewska wyremontowana

Przebudowaną drogę powiatową – ul. Boryszewską w Sochaczewie przekazano oficjalnie mieszkańcom do użytkowania. Władze powiatu na czele ze starostą Jolantą Gontą wraz z przedstawicielem rządu ministrem Maciejem Małeckim wspólnie, 21 grudnia wizytowali drogę po zakończeniu robót.
Przebudowa drogi powiatowej obejmowała odcinek o dł. ok. 450 m. Inwestycję wykonała sochaczewska firma Prima. Została ona sfinansowana w całości ze środków, które samorząd powiatowy pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i kosztowała blisko 1,1 mln zł.

Przebudowana ulica Boryszewska to droga powiatowa na terenie miasta Sochaczew, która łączy się z ul. 15. Sierpnia dochodzi do skrzyżowania z ul. Inżynierską i Ernesta Kościńskiego i biegnie w kierunku Rokotowa. Gruntownie zmodernizowany został jej blisko 450 m zniszczony odcinek od skrzyżowania z ul. 15. Sierpnia do terenu kolejowego. Zakres robót na Boryszewskiej objął przebudowę zjazdów w drogi gminne tj. ul.: Szajnowicza, Zawiszy Czarnego, Zamoyskiego, Kozubowskiego oraz Bortnowskiego. Wybudowane i przebudowane zostały też chodniki, kolidujące sieci uzbrojenia terenu – kanalizacji deszczowej. Powstała ścieżka rowerowa, która była tam bardzo potrzebna. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Przypomnijmy, na remont ul. Boryszewskiej sochaczewski powiat otrzymał dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Informację tę na początku kwietnia br. przekazał Maciej Małecki, wiceminister Aktywów Państwowych, który jako nasz przedstawiciel w rządzie dba, by do lokalnych samorządów trafiało jak najwięcej środków wspomagających ich rozwój. Dzięki temu dofinansowaniu tę ważną inwestycję można było zrealizować.

– Dla Zarządu Powiatu jednym z priorytetowych celów jest poprawa komfortu codziennego życia i co najważniejsze, zdecydowana progresywność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Przebudowa ul. Boryszewskiej przyczyni się do realizacji tych celów. Na parę dni przed świętami dajemy prezent naszym mieszkańcom. To znacząca inwestycja, gdyż droga ta jest ważnym połączeniem komunikacyjnym miasta z obszarami wiejskimi. Jej poprzedni, bardzo zły stan techniczny – liczne koleiny, spękania i ubytki stanowił duże zagrożenie dla użytkowników, dlatego jesteśmy zadowoleni, że udało się ją wyremontować. Tak jak mieszkańcy oczekiwali, droga spełnia wszelkie wymogi. Jest nowa nawierzchnia, są chodniki, ścieżka rowerowa i pas zieleni. Jeśli chodzi o kwestie finansowe niezwykle doceniamy otrzymane na ten cel rządowe wsparcie i składamy wielki ukłon dla ministra Macieja Małeckiego za to, że pomógł nam pozyskać te fundusze – mówiła starosta Jolanta Gonta.

W wydarzeniu uczestniczyli również przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski, członek Zarządu Powiatu Anna Pawłowska, wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, radna miejska Selena Majcher a także dyrektor PZD Małgorzata Dębowska oraz inspektorzy nadzoru.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz