Będą gminne obligacje

fot. UG Teresin

TERESIN W trakcje sesji pod koniec listopada Rada Gminy Teresin zdecydowała o przyjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji gminnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez mieszkańców i podmioty gospodarcze.

Agnieszka Rosa, skarbnik gminy Teresin, wyjaśniła, że emisja obligacji nastąpi w całości w 2021 roku. Natomiast ich wykup planuje się w latach 2027-2031. Wielkość emisji oraz termin wykupu poszczególnych serii ustalono, uwzględniając możliwości finansowe gminy, w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność gminnego budżetu w okresie prognozy.

Trzeba było się też dostosować do obowiązku zachowania ustawowych ograniczeń. Przy nich, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych, zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2021-2031, osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom.

– Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla gminy korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania – uzasadniała Agnieszka Rosa.

Uchwała ta daje możliwość i jednocześnie podstawę prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz