ZWiK Sochaczew – informuje, iż na terenie Miasta Sochaczew w dniach od 08.11.2021 r. do 11.11.2021 r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki

fot.pixabay

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. informuje, iż na terenie Miasta Sochaczew w dniach od 08.11.2021 r. do 11.11.2021 r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki, w tym min. deratyzacja sieci kanalizacyjnej.

Tegoroczna deratyzacja przeprowadzana jest na mocy Zarządzenia nr 214.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 28 września 2021 r. W dniach 08.11.2021 r. – 11.11.2021 r. przeprowadzona zostanie ocena skuteczności wykonanego w dniach 19.10.2021 r. – 21.10.2021 r. zabiegu i uzupełnienie środków. Deratyzacji poddawane są obiekty Spółki oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącym jej uzbrojeniem.

Jesienną deratyzację na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. przeprowadza ABAPEST Zakład Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji z siedzibą w Warszawie, posiadający uprawnienia do wykonywania tego typu usług.

Podstawowym celem akcji deratyzacyjnej jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Całość prac polega na wyłożeniu trutek w studniach sieci kanalizacyjnej, czyli w miejscach żerowania szczurów oraz karmnikach deratyzacyjnych na terenie obiektów „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. Prowadzenie systematycznych akcji deratyzacyjnych skutecznie ograniczają populację szczura wędrownego w obrębie aglomeracji.

 

Poniżej plan przebiegu prac deratyzacyjnych w sieci kanalizacyjnej w mieście Sochaczew oraz na terenie administrowanym przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o.

 

 

Data

Opis przebiegu prac

08.11.2021 r.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy Al.600-lecia, Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Wiskozowej oraz ul. Płockiej, przepompownie ścieków oraz Kramnice Miejskie przy zbiegu ul. Warszawskiej, ul. Wąskiej i ul.1-go Maja, obszar południowej części miasta, obręby Kozłów Biskupi, Malesin, Sochaczew Boryszew i Andrzejów Duranowski, od granic miasta do ul. Licealnej i ul. Żyrardowskiej

09.11.2021 r.

Obszar centralnej części miasta, obręby Sochaczew Wschód, Sochaczew Centrum, Andrzejów Duranowski i Wypalenisko, obszar na północ od ul. Żyrardowskiej i ul. Licealnej, na wschód od ul. Traugutta i ul. Staszica oraz na południe od ul.
Trojanowskiej,   obręby Sochaczew za Bzurą, Rozlazłów, Karwowo, Sochaczew Centrum, Chodaków, tereny na zachód od ul. Traugutta, ul. Staszica, ul. Łąkowej, ul. Młynarskiej i ul. Chodakowskiej oraz  ul. Brukowa

10.11.2021 r.

Obręby Chodaków, Wypalenisko, Sochaczew Centrum, obszar na północ od ul. Brukowej, na wschód od ul. Mostowej, ul. Chodakowskiej, ul. Młynarskiej i ul. Łąkowej oraz na północ od ul. Trojanowskiej, SUW Konary, przepompownia ul. Mickiewicza, biurowiec ul. Rozlazłowska

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz