ZBIERAJĄ WNIOSKI OD AKTYWNYCH

fot.pixabay

W Lokalnych Grupach Działania „Razem dla Rozwoju” i „Aktywni Razem” rozpoczął się nabór wniosków na realizację grantów, które wpisane są w strategii rozwoju lokalnego na lata 2016–2022, a wspierają działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Jest więc szansa na otrzymanie kolejnych funduszy na ciekawe inicjatywy przez organizacje i dla aktywnych grup mieszkańców.

W skład Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju” wchodzą gminy z powiatu płockiego: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród, a z powiatu sochaczewskiego: Brochów i Młodzieszyn. Do chwili obecnej w postaci grantów rozdysponowano już 6 330 522,44 zł. Z pieniędzy tych skorzystali głównie przedsiębiorcy (3 530 068,68 zł), samorządy (2 102 221,76 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP i Stowarzyszenia (698 232,00 zł).

Natomiast w LGD „Aktywni Razem” są samorządy z gmin Gąbin, Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice, Szczawin Kościelny oraz jako jedyna z powiatu sochaczewskiego gmina Iłów.

Na aktywizację i rozwój

W założeniu dotacje przeznaczane są do sfinansowania różnych inicjatyw, przedsięwzięć i inwestycji. Z grubsza podzielone jest to na trzy bloki działań. Pierwszy obejmuje aktywizację, integrację i wzmacnianie wykorzystania kapitału społecznego poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej. Chodzi tu przede wszystkim o wzmacnianie więzi w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz promocję własnych produktów.

Drugi zakres działań dotyczy rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców. Natomiast trzeci zakres ma poprawić jakość życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie dziedzictwa i poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.

W związku ze zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał oceny propozycji LGD „Razem dla Rozwoju” w zakresie ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zmiany zostały przyjęte i wstępnie ustalono, że budżet LGD zostanie podwyższony o 456 000 euro czyli 2 056 560 zł.

To zaś pozwala LGD zaplanować pierwsze półrocze 2022 roku i ogłosić teraz nowe nabory wniosków. Oczekiwane są one w czterech konkursach. Pierwszym jest premia na założenie działalności gospodarczej. Drugi dotyczy tworzenia, rozwijania i doposażenia miejsc lub obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa. W konkursie trzecim premiowane będzie tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a w ostatnim budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków, jak zakres operacji, formy i warunki udzielenia wsparcia, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru operacji oraz dokumentacja konkursowa, znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl.

Wnioski na trzy granty

Ruszyły też trzy nowe nabory z LGD „Aktywni Razem”, również w oparciu o otrzymane dotacje na granty. Nabór trwa od 18 listopada do 17 grudnia. Pierwszy grant dotyczy realizacji projektów międzypokoleniowych określony hasłem „Aktywni razem”. Limit dostępnych środków w tym wariancie to 12,5 tys. euro, czyli licząc po kursie stałym 50 tys. zł. Premiowanych ma tu być 10 wniosków po 5 tys. zł każdy.

Kolejne przedsięwzięcie – „Tacy sami”, to promocja młodzieży i grup w środowisku pracodawców. Tu identyczne kwoty grantów, co w pierwszym przedsięwzięciu. Natomiast trzeci segment działań przewiduje kwoty w sumie za 15,5 tys. euro czyli około 70 tys. zł. Przyjmowany podział wniosków od 5 do 10 tys. zł za jeden. Ten segment prospołeczny ogłoszony jest pod hasłem – „Nuda? Nie u nas”. Tu przewidziana realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną obszaru i opracowanie nowych produktów. Nabór ma charakter konkursu ofert.

Szczegóły dotyczące przygotowania ofert dostępne są na stronie – aktywnirazem.pl lub tel. (24) 276 61 33. Kontakt mailowy aktywni.razem@wp.pl.

Do tej pory dzięki grantom z LGD w gminach Iłów, Młodzieszyn i Brochów udało się zorganizować część inicjatyw prospołecznych i turystycznych, które podniosły jakość życia tych gmin.

Bogumiła Nowak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz