W poniedziałek XXV sesja

fot.podglądowe
Reklamy
22 listopada odbędzie się XXV sesja rady miasta. W jej programie znalazło się kilkanaście uchwał dotyczących m.in. zmian w tegorocznym budżecie, Wieloletniej Prognozie Finansowej, w sprawie utworzenia w ramach programu Senior + ośrodka dla seniorów a także  świetlicy wychowawczej „Nasza baza”. Ze względu na rosnące wskaźniki covidowe, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Początek obrad i transmisji o godz. 15.00.

Kilka istotnych zmian ma dotyczyć budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Więcej na budowę sali…

Pierwsza z nich dotyczy budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. Przypomnijmy, że inwestycja ruszyła pod koniec 2020 roku, w 2021 postawiono ściany łącznika, sali sportowej, obiekt przykryto dachem i zaczęto go ocieplać. Przyszły rok wykonawca przeznacza na roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu wokół sali, w tym budowę dróg dojazdowych i miejsc parkingowych. Nie jest tajemnicą, że ceny materiałów budowlanych, w tym stali i drewna, wzrosły w ciągu roku o kilkadziesiąt procent, a to bardzo istotny element kosztów każdej budowy. Ponieważ nie ma nic gorszego niż zejście wykonawcy z placu budowy, w tym roku miasto chce zwiększyć wydatki na budowę sali o 231,4 tys. zł, a w przyszłym o 362 tys. zł. Dodatkowe środki pozwolą firmie Ella dokończyć projekt i zgodnie z planem oddać obiekt do użytku latem przyszłego roku.

…i asfaltowanie dróg

Z 800 tys. do 2,75 mln zł. burmistrz chce zwiększyć wydatki na przebudowę dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych w ramach projektu Mała Ojczyzna Chopina. Pod tym hasłem kryje się 25 ulic o długości 6,34 km, z których każda miałaby zyskać asfalt (5 m szerokości) i obustronne pobocze. Dokumentacja techniczna już powstaje, a 2,75 mln na asfaltowanie ulic osiedlowych pozwoli w przyszłym roku ruszyć z realizacją tego projektu.

200 tysięcy na oświetlenie

Do WPF prowadzone zostanie nowe zadanie – budowa i dobudowa oświetlenia w ulicach Lema, Energetycznej, Termicznej, Konopnickiej i Kochanowskiego. Przypomnijmy, że decyzja o wykonaniu projektów technicznych dla tych ulic zapadła w połowie br., gdy rada wydzieliła na opracowanie dokumentacji 50 tys. zł. Teraz zdecyduje o przeznaczeniu 200 tys. na montaż energooszczędnych lamp przy Lema, Energetycznej, Termicznej, Konopnickiej i Kochanowskiego, co ma nastąpić w 2022 roku.

Dotacja w przyszłym roku

Z tegorocznego budżetu wykreślone zostaną dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze z nich, o wartości 18,8 tys. zł, to projektowanie i budowa placów zabaw. Nie oznacza to jednak, że odłożone na ten cel pieniądze trafią na inny cel. Burmistrz chce je przeznaczyć na zakup zabawek sensorycznych (860 zł) oraz doposażenie ogródka jordanowskiego przy al. 600-lecia (17,9 tys. zł).

Na wniosek powiatu na przyszły rok ratusz przesunie wydatek związany z budową nowego mostu na Bzurze. W tegorocznym budżecie zapisano 231,4 tys. zł na wykonanie dokumentacji nowej przeprawy, jednak okazuje się, że na razie środki nie będą potrzebne. Uzgodniono, że dotacja z miasta trafi na konto powiatu nie w tym, lecz w 2022 roku. Przypomnijmy, że prace związane z zaprojektowaniem mostu, zgromadzeniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń, jako lider, prowadzi starostwo powiatowe. Samorządy miasta i gminy Sochaczew są partnerami tego przedsięwzięcia.

Nowa świetlica i Klub Seniora

W dalszej części obrad radni określą szczegółowe zasady ponoszenia opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Wysokość opłat będzie powiązana z sytuacją materialną podopiecznego. Osoby o najniższych dochodach nie zapłacą nic, a te które przekraczają kryterium dochodowe od 10 zł do maksymalnie 50 zł miesięcznie.

Rada zdecyduje o utworzeniu, w strukturach Centrum Usług Społecznych, nowej placówki dla osób starszych, Klubu Seniora+, na uruchomienie którego ratusz pozyskał dofinansowanie zewnętrzne. Do klubu będą mogli się zapisać nieaktywni zawodowo mieszkańcy Sochaczewa w wieku 60+, a za pobyt w nim, w zależności od swej sytuacji materialnej, zapłacą od zera do maksymalnie 100 zł miesięcznie. Stosowne progi dochodowe rada ustali oddzielną uchwałą. Klub ma działać od stycznia przyszłego roku.

Rada zdecyduje też o utworzeniu w Centrum Usług Społecznych świetlicy dla dzieci wychowujących się w trudnych rodzinach. Będą w niej mogły odrobić lekcje, spędzić wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania. Świetlica „Nasza baza” czynna będzie popołudniami, po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkołach.

Zmiana studium

Na sesję wróci temat punktowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla dwóch działek stanowiących część tzw. pól czerwonkowskich. To teren o łącznej powierzchni 3,5 hektara należący do firmy VFM Real Estate. Zmiana studium, z terenów wielofunkcyjnej zabudowy usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ma umożliwić firmie rozpoczęcie inwestycji, czyli docelowo budowę dziesięciu budynków mieszkalnych o wysokości od ośmiu kondygnacji od strony ulicy Olimpijskiej do czterech pięter w sąsiedztwie tzw. osiedla milionerów. W lutym br. rada zdecydowała, że na wspomnianych działkach podstawowym kierunkiem zagospodarowania będzie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, lecz wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały. Ratusz dokonał korekty studium, zgodnie z sugestiami wojewody, i w takim kształcie zmiana studium wchodzi na sesję.

Diety po nowemu

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, przewidującej podwyżki diet radnych oraz wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, starostów i marszałków województw, rada miasta omówi dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczy wysokości diet, zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Diety mają być teraz mocniej powiązane z aktywnością radnych, dlatego za nieobecność na sesji będą obniżane o 15 proc, a za nieobecność na posiedzeniu komisji o 10 proc. Nie będą także wypłacane, jeśli w danym miesiącu nie odbyła się żadna sesja rady, posiedzenie komisji, radny nie pełnił dyżuru ani nie podejmował innych czynności związanych z wykonywaniem mandatu. Drugi projekt uchwały ma regulować wynagrodzenie burmistrza.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz