Usunięto 54 tony eternitu

Jak co roku burmistrz Sochaczewa podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2021 r.”

Wyłoniona w przetargu firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. unieszkodliwiła eternit z 25 posesji w łącznej ilości 54,37 tony.

Całkowity koszt zadania wyniósł 25 801,46 zł, z czego 10 320,00 zł pochodziło z udzielonej przez WFOŚiGW w Warszawie dotacji. Z budżetu miasta sfinansowano koszty w wysokości 15 481,46 zł.

Osoby zainteresowane usunięciem pokrycia azbestowego proszone są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16, tel. 46 862-22-35 wew. 337, 397, 398.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz