Tak dla klubu seniora i świetlicy

O godzinie 15.00 rozpoczęła się XXV sesja rady miasta. W jej programie znalazło się kilkanaście uchwał dotyczących m.in. zmian w tegorocznym budżecie, Wieloletniej Prognozie Finansowej, w sprawie utworzenia w ramach programu Senior + ośrodka dla seniorów a także  świetlicy wychowawczej „Nasza baza”. Ze względu na rosnące wskaźniki covidowe, sesja odbyła się w trybie zdalnym.

Za nami większość głosowań. Jednogłośnie i bez żadnych uwag rada zdecydowała o utworzeniu, w strukturach Centrum Usług Społecznych, nowej placówki dla osób starszych. Na jej uruchomienie której ratusz pozyskał rządowe dofinansowanie z programu „Senior+ na lata 2021-2025”. Do klubu będą mogli się zapisać nieaktywni zawodowo mieszkańcy Sochaczewa w wieku 60+, a za pobyt w nim, w zależności od swej sytuacji materialnej, zapłacą od zera do maksymalnie 100 zł miesięcznie. Stosowne progi dochodowe rada ustaliła oddzielną uchwałą. Klub ma ruszyć w styczniu przyszłego roku i przyjąć 20 osób. CUS już przygotowuje w swej siedzibie przy al. 600-lecia pomieszczenia pod jego działalność. Na ten cel, w budżecie na 2021 rok, wydzielono 117,6 tys. zł (49,6 tys. to wkład własny miasta, 68 tys. rządowa dotacja). Klub ma funkcjonować popołudniami, zachęcać osoby starsze do aktywności, rozwijania talentów, organizować spotkania integracyjne, wycieczki itp.

Rada zdecydowała też o utworzeniu w Centrum Usług Społecznych świetlicy dla dzieci wychowujących się w trudnych rodzinach. Będą w niej mogły odrobić lekcje, spędzić wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania. Świetlica „Nasza Baza” czynna będzie popołudniami, po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkołach.

W ramach pakietu uchwał społecznych radni określili także szczegółowe zasady ponoszenia opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Wysokość opłat została powiązana z sytuacją materialną podopiecznego. Osoby o najniższych dochodach nie zapłacą nic, a te które przekraczają kryterium dochodowe muszą się liczyć z wydatkiem od 10 zł do maksymalnie 50 zł miesięcznie.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz