Stypendia oficjalnie wręczone

Na początku października br. Powiatowa Komisja Stypendialna, której przewodniczył wicestarosta Tadeusz Głuchowski rozpatrywała wnioski młodzieży z najlepszymi wynikami za II semestr 2020/21 roku szkolnego. Łącznie przyznano 135 stypendia starosty sochaczewskiego za wybitne i bardzo dobre wynik w nauce oraz 5 za wybitne osiągnięcia – sportowe i artystyczne.

W minionym tygodniu starosta Jolanta Gonta wraz z Tadeuszem Głuchowskim, wicestarostą i Urszulą Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji odwiedzili osobiście wszystkie szkoły, w których znaleźli się stypendyści, by uroczyście wręczyć najzdolniejszej młodzieży wyróżnienia. Trwająca pandemia i restrykcje z tym związane uniemożliwiły zaproszenie uczniów do urzędu Starostwa, gdzie w poprzednich latach nagrody te były wręczane.

Starostowie przekazując stypendia gratulowali tak wysokiej średniej, podkreślali jak ważna jest nauka, która stanowi przepustkę na najlepsze uczelnie i wymarzone kierunki studiów. – Jesteśmy dumni, że mamy w naszych szkołach tak zdolną młodzież. Patrząc na Was, Wasze osiągnięcia, postawę i chęci do doskonalenia się dostrzegamy, iż jesteście najlepszą wizytówką szkół, do których uczęszczacie, stanowicie przykład dla swoich kolegów i koleżanek. Promujecie w ten sposób naukę, ale też sami jesteście promocją naszego powiatu – mówili odwiedzając szkoły starostowie. Przy tej okazji złożyli też podziękowania kadrze pedagogicznej z dyrekcją szkół na czele oraz rodzicom stypendystów, bo bez ich wsparcia, pomocy i zaangażowania młodzież nie osiągałaby tak wysokich wyników w nauce. Zapewnili też, iż na takie cele jak stypendia środków w budżecie powiatu nie zabraknie a z chęcią będą przekazywane pieniądze na wszelkie przedsięwzięcia edukacyjne, mogące wpłynąć na rozwój młodzieży. A że władzom powiatu sprawy oświaty nie są obce mogą świadczyć duże inwestycje, które w ostatnich latach były i są realizowane. Wystarczy wymienić choćby budowę kompleksu boisk przy LO im. F. Chopina czy modernizacji boiska przy ZS RCKU, trwa budowa hali sportowej przy ZS CKP, gotowy jest już projekt rozbudowy ZS im. J. Iwaszkiewicza przy ul. Chopina w Chodakowie.

Przypomnijmy. Od kilku lat systematycznie przybywa stypendystów starosty sochaczewskiego, co niezmiernie cieszy władze powiatu. We wszystkich szkołach za każdy semestr przyznawane są wyróżnienia. Młodzież osiąga też znaczące sukcesy na niwie sportowej czy artystycznej i za te wyniki też przyznawane są stypendia starosty.

Stypendia starosty sochaczewskiego przyznawane są uczniom publicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat. Za II semestr 2020/21 najwięcej wyróżnień trafiło do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie. Nagrody pieniężne przyznano też młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu Szkół w Teresinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

W LO im. F. Chopina szkole wręczono najwięcej stypendiów, bo aż 66. Pięć stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021 trafiło do trzech uczniów LO im. F. Chopina (dwa za osiągnięcia sportowe – LA i łucznictwo i jedno artystyczne – muzyczne) i po jednym do uczniów z technikum w ZS CKP (rugby) i ZS RCKU (rugby).

Łącznie stypendia za wyniki w nauce otrzymało aż 99 uczennic i 36 uczniów. Jeśli chodzi o wybitne osiągnięcia to 2 otrzymały dziewczęta i 3 chłopcy.

Spotkania z młodzieżą były też okazją w trzech szkołach, tj. w ZS w Teresinie, Iwaszkiewiczu i ZS CKP do podsumowania projektu Erasmus. Młodzież przebywała w Grecji, gdzie podnosiła swoje umiejętności i zdobywała nowe kompetencje, w wybranych kierunkach kształcenia. A swoje przeżycia z wyjazdu pokazali w tańcu, prezentacji multimedialnej czy poprzez przygotowane regionalne potrawy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz