Rady w nowych składach

fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego
Reklamy

W ubiegłym tygodniu burmistrz powołał skład dwóch sochaczewskich rad – sportu i działalności pożytku publicznego. Nowa kadencja organów doradczych rozpocznie się 17 listopada i potrwa dwa lata.

W przypadku Sochaczewskiej Rady Sportu, która została wybrana już po raz szósty, w jej skład wejdą  24 osoby. Są one przedstawicielami stowarzyszeń, klubów sportowych oraz instytucji, które  realizują zadania związane z kulturą fizyczną na terenie Sochaczewa. Przypomnijmy, że SRS jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących sochaczewskiego sportu. A tym samym podejmuje m.in. decyzje dotyczące corocznego finansowania klubów sportowych i UKS-ów w ramach dotacji samorządowych, rozbudowy bazy rekreacyjnej oraz przyznawania stypendiów za wyniki sportowe.

W skład nowej Rady Sportu weszli: Marcin Cichocki – UKS Jedynka-Judo Sochaczew, Sławomir Cypel – KS Tajfun Sochaczew, Julia Cypel – KS Dragon Sochaczew, Piotr Cypel – KKS Husaria Sochaczew, Marta Cypel – Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA, Anna Dąbrowska – RC Orkan, Sławomir Dorywalski – radny Rady Miejskiej, Tomasz Ertman – WKS MOSiR, Marek Fergiński – zastępca burmistrza Sochaczewa, Mieczysław Głuchowski – Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków, Roman Janiszek – UKS Unia Boryszew, Agata Kalińska – naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych, Marek Kępski – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływani Orka, Łukasz Klimczewski – Karate Klub Sochaczew, Olga Miałkos – UKS Dragon Fight Club, Marcin Niemiec – Sochaczewskie Centrum Sportów Walki, Marlena Nowakowska – Rugby Veterans Orkan Sochaczew, Michał Orliński – KS Bzura Chodaków, Anna Pawłowska – MOSiR, Jakub Sidor – UKS Dwójka, Arkadiusz Sobieraj – UKS Orkan-Judo, Dariusz Stefaniak – WOPR, Józef Szajewski – KP Orkan, oraz Emanuel Zimny – KM Aktywni.

Z kolei w skład Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego weszło 12 osób, a jej kadencja potrwa trzy lata. Podobnie jak SRS, jest ona ciałem doradczym, konsultacyjnym i opiniodawczym oraz wspierającym burmistrza we współpracy sochaczewskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Do zadań rady należy m.in. opiniowanie projektów uchwał rady miejskiej czy pełnienie roli mediatora w sporach pomiędzy samorządem a NGO.

Obecny skład SRDPP tworzą: Joanna Augustyniak – pracownik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych, Marcin Cichocki – radny Rady Miejskiej, Anna Dąbrowska – RC Orkan, Agata Kalińska – naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych, Joanna Kamińska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM, Selena Majcher – radna Rady Miejskiej, Teresa Michałowska – Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym z Sercem do Wszystkich, Piotr Pętlak – radny Rady Miejskiej, Maria Sadowska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Jadwiga Urbaniak – Uniwersytet Trzeciego Wieku, Krzysztof Wasilewski – Chorągiew Mazowiecka ZHP – Hufiec Sochaczew oraz Iwona Woźnicka-Pietrzak – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz