POZNALIŚMY WYNIKI RANKINGU „GMINA DOBRA DO ŻYCIA”

4 listopada Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki Rankingu „Gmina dobra do życia”, opracowanego przez prof. Przemysława Śleszyńskiego. Zestawienie obejmujące wszystkie gminy oparto na 48 wskaźnikach.

Pod uwagę wzięte zostały m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny. Nie jest to przypadek, w rankingu po raz pierwszy bowiem w szerokim zakresie wykorzystano różnorodne dane środowiskowe.

Ranking „Gmina dobra do życia” powstał w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porównanie stanu zaspokojenia potrzeb człowieka. Wynika to z szybkich przemian społecznych zachodzących w Polsce po 1989 r. i po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska w ostatnich trzech dekadach znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego, stymulującego poprawę warunków życia. Na modernizację społeczną nakładają się jednak niekorzystne trendy demograficzne, związane z wyludnianiem się większości terytorium kraju, w tym także miast oraz postarzaniem struktury wieku.

W rankingu tym, w ujęciu ogólnopolskim (bez podziału na kategorie), Gmina Teresin zajęła 279. miejsce. W kategorii Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców zostaliśmy sklasyfikowani na miejscu 79. ze wskaźnikiem jakości życia 55,77 (najwyższy w kraju 69,09 – Ożarów Mazowiecki). Na Mazowszu wyżej od nas w kategorii gmin wiejskich znalazły się jedynie Baranów (20.) i Kampinos (36.).

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Źródło: samorzad.pap.pl, UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz