Pola trafią na sesję

fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego

SOCHACZEW Na najbliższą sesję Rady Miejskiej trafi uchwała dotycząca zatwierdzenia zmian części Studium Zagospodarowania Przestrzennego Sochaczewa. Zmiany dotyczą terenu o powierzchni 3,5 hektara przy ulicy Olimpijskiej, na którym planowana jest budowa osiedla mieszkaniowego.

Uchwała jest konsekwencją decyzji wojewody mazowieckiego, który unieważnił uchwałę rady miejskiej dotyczącą wybudowania na Polach Czerwonkowskich osiedla mieszkaniowego. Jak stwierdził wojewoda, według obowiązującego studium na tym terenie mogą powstać jedynie obiekty przemysłowe i usługowe. Tymczasem budownictwo mieszkaniowe nie zalicza się do takiej działalności.

Dlatego radni, aby nie pozostawiać inwestora samego z problemem – któremu miasto sprzedało grunty przy Olimpijskiej, zdecydowali się na przyspieszeniu prac związanych ze zmianą obowiązującego studium dla tego fragmentu Sochaczewa. Przypomnijmy, że na Polach ma powstać dziesięć budynków mieszkalnych o wysokości od ośmiu kondygnacji od strony ulicy Olimpijskiej, do czterech pięter w sąsiedztwie tzw. Osiedla Milionerów.

Dodajmy, że zmiany dla tego fragmentu Pól przewidują nie tylko możliwość wybudowania w tym miejscu budynków mieszkalnych. Będą tam mogły również funkcjonować usługi, a w tej kategorii mieszczą się biura, usługi oświaty, handel, usługi zdrowia i kultury – z wyłączeniem stacji paliw.

Należy również wspomnieć o tym, że zmiany dokonane w studium określają maksymalną wysokość zabudowy. Od ulicy Olimpijskiej to 26 metrów, a od osiedla domów jednorodzinnych – 16 metrów. Wprowadzono także inne ograniczenia. Inwestor będzie mógł zabudować nie więcej niż 50 procent działki, a powierzchnia trawników ma obejmować minimum 25 procent terenu. Studium wskazuje też, że na jeden projektowany lokal mieszkalny ma przypadać nie mniej niż 1, 2 miejsca do parkowania.

jur

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz