Podnieśli sobie diety

Reklamy

Radni gminy Sochaczew na ostatniej sesji 24 listopada skupili się głównie na sprawach finansowych. Urealniono i wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-26 oraz dokonano zmian w wysokości diet dla radnych oraz wynagrodzenia wójta zgodnie z ustaleniami ustawy zmieniającej wynagrodzenie osób na stanowiskach kierowniczych z 27 października 2021 roku. To była przedostatnia sesja w tym roku. Kolejna odbędzie się tuż przed świętami Bożego Narodzenia i będzie dotyczyła głównie spraw związanych z zamknięciem tegorocznego budżetu.

– Może dla niektórych skala podwyżek wynagrodzeń i diet jest zaskakująca, ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że od lat ich nie było. A nawet wręcz przeciwnie, obniżono o 20 procent wynagrodzenia wójtom. Teraz zmiany dokonujemy zgodnie z ustawą. Ponadto staramy się wykorzystać i wpisać do budżetu wszelkie otrzymane dofinansowania. Sumiennie gospodarujemy przyznanymi funduszami i oszczędnie inwestujemy, z pożytkiem dla naszej gminy – wspomniał Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew, w trakcie sesji.

Przesunięcia w finansach

W sumie deficyt budżetowy po podliczeniach dochodów i wydatków gminy w tym roku zmniejszył się o około 3 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano przesunięcia inwestycji drogowej w Andrzejowie Duranowskim. Prace już trwają, lecz uległy nieco wydłużeniu, co miało związek z trwającymi pracami drogowymi w okolicy Nowej Suchej. Przed zimą nie da rady wykonać całości inwestycji. Radni zdecydowali, że choć inwestycja miała być wykonana w całości w tym roku, to jednak zostanie ona podzielona na dwa lata. Cała inwestycja ma kosztować 1 mln 50 tys. zł. W tym roku wykonane prace zostaną za 200 tys. zł pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a w przyszłym za 850 tys. zł, z czego 400 tys. zł z Funduszu, a 450 tys. zł ze środków własnych gminy.

Radni zdecydowali także o zwiększeniu dotacji celowej na wykonanie projektów drogi powiatowej oraz na wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w Żukowie o ponad 3 mln zł. Po aktualizacji po stronie dochodów zapisane zostało 87 570152,02 zł. Natomiast po stronie wydatków przewidziano kwotę 91 500 147,06 zł. Deficyt budżetowy ma wynieść w tym roku 3 909 000 zł.

Podwyżka wynagrodzeń

Spore zmiany nastąpiły w dietach radnych i wynagrodzeniu wójta. W tym przypadku przyjęto, że maksymalna stawka diety radnych za udział w sesjach ma wynieść nie więcej niż 45 procent kwoty bazowej. Natomiast dla przewodniczącego rady gminy – 40 procent, dla wiceprzewodniczącego 35 procent. W przypadku przewodniczących komisji stawka wynosi 30 procent, a przy zastępcach przewodniczących komisji 25 procent. Radni mają dostać 10 procent kwoty bazowej i po 5 procent za udział w sesjach w przypadku pobierania diety.

Wynagrodzenia w dietach obliczane są indywidualnie za obecność na sesjach i od pełnionych funkcji z podziałem na czas sprawowania tej funkcji. Maksymalna kwota bazowa w przypadku gminy Sochaczew, jak we wszystkich jednostkach administracyjnych, zależna jest od ilości mieszkańców. W gminie mieszka blisko 15 tys. osób na stałe lub okresowo, to daje kwotę bazową nie większą niż 3 tys. zł.

W przypadku wójta przyjęto stawkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 10 350 zł plus dodatek funkcyjny 3150 zł, do tego 30 procent dodatku specjalnego oraz wysługa i nagrody jubileuszowe.

Ustalili współpracę

Przyjęta została też pierwsza uchwała dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego i wolontariatu, która obowiązywać ma od 1 stycznia 2022 roku. Jednocześnie radni ustalili kwestie podziału funduszy dla tych organizacji w zależności od strefy ich działania. I tak, na przyszły rok zdecydowano, by w uchwale budżetowej zarezerwować w sumie 187 200 zł dla organizacji. 12 200 zł przewidziano w dziale kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ma być dane 170 tys. zł, zaś na wspieranie osób w wieku emerytalnym – 5 tys. zł.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz