Podatki i wydatki na cenzurowanym

Reklamy

TERESIN Ostatnia sesja Rady Gminy Teresin, która odbyła się 9 listopada w sali widowiskowo – kinowej Dworca TO.Kultura, niemal w całości poświęcona była sprawom finansowym gminy. Radni zajęli się podatkami oraz zmianom stawek dotacji i kosztom budowy tunelu w Teresinie.

 Część stawek podatkowych została utrzymana na dotychczasowym poziomie. Jednak część radni musieli podnieść. Z uwagi na trudną sytuację mieszkańców związaną z pandemią stawki podatku od gruntów i budynków pozostały w większości przypadków w wysokości obowiązującej w 2020 roku, których również nie podniesiono w bieżącym roku.

Mają być one podobne i w przyszłym roku. Wyjątkiem będą stawki od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. Tu wzrost będzie 0,12 zł od hektara, jak też budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost o 1,65 zł) oraz budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (wzrost o 0,42 zł powierzchni liczonej w metrach). Radni zdecydowali także o podniesieniu o 50 procent stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie gminy, co dotyczy pojazdów zarejestrowanych na tym terenie.

Jednak znacznie obniżyli średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na przyszły rok. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego koszt jednostki przeliczeniowej ma wynieść 61,48 zł. Natomiast radni obniżyli stawkę do 50 zł.

Przegłosowali również zmiany w uchwale budżetowej wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Zwiększyły się dochody bieżące o 1 503 749  zł z tytułu ogólnej subwencji na rok 2021 oraz o 1 650 000 zł z wpływów z lokalnych opłat. Natomiast dochody majątkowe o 376 700 zł ze wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19. Te pieniądze przeznaczono na rozwój szkolnej infrastruktury. Urealniono też plan wynagrodzeń, finansowania przedszkoli gminnych oraz gospodarki odpadami.

Rada wyraziła ponadto zgodę na udzielenie pomocy finansowej powiatowi sochaczewskiemu i przekaże starostwu 8 mln zł na budowę tunelu. Pierwsza transza w wysokości 4 mln zł zostanie przekazana w 2022 roku, a kolejna – rok później.

BN

fot. UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz