Pieśni patriotyczne w kościele w Młodzieszynie

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała NIEPODLEGŁOŚĆ. Przez 123 lata niewoli Polacy wielokrotnie podejmowali próby oswobodzenia się spod jarzma zaborców – Prus, Rosji i Austrii.
Niestety, kolejne zrywy niepodległościowe kończyły się klęską powstańców. Dopiero rok 1918 przyniósł długo oczekiwaną WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ.
Z tej okazji spotkaliśmy się dziś – 11 listopada 2021r. w Kościele p.w. Narodzenia N.M.P. w Młodzieszynie, by wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, odprawionej przez ks. proboszcza Dariusza Kuźmińskiego. Msza rozpoczęła się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.
Po Mszy rozpoczął się koncert patriotyczny. Zabrzmiały pieśni patriotyczne i żołnierskie. Program połączony był także z recytacją wierszy o tematyce patriotycznej. Artyści zaprezentowali się doskonale, zapewniając słuchaczom wiele pozytywnych wrażeń.
Wystąpili: Szymon Wiśniewski – SP Młodzieszyn, Jakub Brzózka – SP Młodzieszyn, schola kościelna pod kierunkiem Marzeny Barcińskiej, Klaudia Janiak – SP Kamion, Maria Ciura – SP Kamion, Marian i Dens Babki. Oprawę muzyczną pieśni zapewnił organista Henryk Wierzbicki.
We mszy świętej oraz koncercie uczestniczyły także zuchy i harcerze z opiekunami Elżbietą Boczkowską – 3GZ Tęczowa Gromada oraz z Beatą Ciurą – 66 DH „Knieje” za co bardzo dziękujemy, ponieważ dzięki takiej postawie w młodym pokoleniu kształtuje się patriotyzm, miłość i szacunek do ojczyzny.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wspólnie zaśpiewali pieśń Boże coś Polskę, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, była brana pod uwagę jako Hymn Narodowy.
Podsumowaniem spotkania były podziękowania Moniki Pietrzyk – Wójt Gminy Młodzieszyn skierowane do wszystkich wykonawców i uczestników tej pięknej  uroczystości.
Bardzo się cieszymy, że pomimo pandemii mogliśmy spotkać się na Koncercie Patriotycznym. Dziękujemy wszystkim, którzy chcieli wspólnie świętować Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę biorąc dział w tym pięknym wydarzeniu.
UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz