Pierwsze loty jeszcze w tym tygodniu

fot.pixabay
Reklamy

Zgodnie z zapowiedzią wkrótce ruszy kontrola spalin wydobywających się z pieców eksploatowanych w budynkach na terenie miasta, a ich skład zbadany zostanie przy pomocy dronów. Na zlecenie miasta zadanie to zrealizuje firma INTERCO PHU z Warszawy (29,9 tys. zł).

Burmistrz zdecydował o wynajęciu firmy, która przeprowadzi analizę spalin z palenisk eksploatowanych na terenie Sochaczewa. W tym celu w powietrze wypuszczone zostaną drony, które w wybrane dni (do 15 grudnia) dokonają analizy dymu wydobywającego się z kominów. Mają wzbijać się w powietrze po południu, między 16.00 a 20.00, gdy w domach rusza tzw. przepalanie. Wyniki będą przekazywane w czasie rzeczywistym do operatora drona, a po zakończeniu każdego dnia pomiarowego urząd miasta otrzyma zbiorczy raport. Drony wyposażone będą w nawigację, co pozwoli na precyzyjne zlokalizowanie i wytypowanie najbardziej „kopcących” posesji.

Wygenerowany raport pozwoli na ocenę składu chemicznego spalin z komina w oparciu o takie związki jak chlorowodór, chlor, siarkowodór, cyjanowodór, formaldehydy, lotne związki organiczne oraz pyły zawieszone. Ich obecność i ilość pozwoli z dużym prawdopodobieństwem wskazać, co zostało spalone w danym piecu.

– Od najbliższej soboty drony wzbiją się w niebo szesnaście razy. Mamy już wytypowane szesnaście punktów w mieście, w każdej z dzielnic, gdzie latające laboratorium pobierze próbki powietrza. Podczas każdej czterogodzinnej sesji operator jest w stanie sprawdzić około 30 kominów, więc kontrola obejmie łącznie 450-500 domów. Drony będą pracowały nie tylko w dni robocze, ale i w weekendy – wyjaśnia Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM.

Walka ze smogiem, spalaniem najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw, to jeden z głównych celów ekologicznej polityki państwa, samorządu Mazowsza i gmin. Smogu najczęściej nie widać, ale lekarze są zgodni, że jego wpływ na ludzki organizm może być katastrofalny. Pyły zawieszone mogą powodować choroby serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, niewydolność mięśnia sercowego, choroby układu oddechowego, mogą zaostrzać objawy astmy, a nawet zwiększać ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera i Parkinsona.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz