Odebrali powołania i ustanowili prezydium

17 listopada w kramnicach miejskich na trzyletnią kadencję powołani zostali członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nominacje odebrali z rąk burmistrza Piotra Osieckiego.

Do 16 listopada 2023 roku Sochaczewską Radę Pożytku Publicznego tworzyć będzie 12 osób. Rada jest ciałem doradczym, konsultacyjnym i opiniodawczym, wspierającym burmistrza w działaniach zmierzających do lepszej współpracy ratusza z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy opiniowanie projektów uchwał rady miejskiej dotyczących bezpośrednio „trzeciego sektora”, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i udzielanie pomocy w przypadku sporów pomiędzy organami administracji a NGO.

Na spotkaniu 17 listopada burmistrz Piotr Osiecki podziękował osobom, które dotychczas tworzyły radę, za bezinteresowne zaangażowanie i pracę na rzecz sochaczewskiej społeczności oraz powitał nowych członków rady. Wręczył przy tym powołania do tego gremium.

Na przeprowadzonym pierwszym spotkaniu członkowie SRDPP wybrali nowe prezydium i tak na kolejną kadencję przewodniczącą rady została Agata Kalińska. Na stanowisko jej zastępcy wybrany został Piotr Pętlak. Nie zmieniła się obsada protokolanta rady – stanowisko to przez kolejne trzy lata piastować będzie Joanna Augustyniak. 

 

Skład Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

– Joanna Augustyniak – pracownik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych,

– Marcin Cichocki – radny rady miejskiej,

– Anna Dąbrowska – RC Orkan,

– Agata Kalińska – naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych,

– Joanna Kamińska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM,

– Selena Majcher – radna rady miejskiej,

– Teresa Michałowska – Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich”,

– Piotr Pętlak – radny rady miejskiej,

– Maria Sadowska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

– Jadwiga Urbaniak – Uniwersytet Trzeciego Wieku,

– Krzysztof Wasilewski – Chorągiew Mazowiecka ZHP – Hufiec Sochaczew,

– Iwona Woźnicka-Pietrzak – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

źródło i fot. UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz