O funduszach na własną firmę

Reklamy

Ponad 100 uczestników zgromadziła zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Sochaczew konferencja, która odbyła się w hali MOSiR przy ul. Kusocińskiego (3 listopada br.). W pięciu blokach tematycznych przedstawiono kwestie pozyskania dofinansowania dla osób bezrobotnych, jak i dla osób pracujących, przekazano informacje na temat pożyczek mazowieckich na założenie firmy lub jej rozwój, przybliżona również została procedura zatrudnienia cudzoziemca na terenie naszego powiatu.

Wydarzenie pod hasłem „Jak pozyskać fundusze na założenie własnej działalności gospodarczej lub na rozwój już istniejącej firmy” zgromadziło wielu zainteresowanych. – Jestem pozytywnie zaskoczona frekwencją na spotkaniu. Pokazuje to nam, że coraz więcej osób rozważa założenie własnej działalności gospodarczej lub planuje rozwój prowadzonej firmy i szuka wiedzy związanej z tymi zagadnieniami. Mam nadzieję, że nasza konferencja pozwoliła rozwiać zainteresowanym swoje wątpliwości, uzyskać potrzebne informacje. Myślę, że to było pierwsze tego typu wydarzenie, ale nie ostatnie. Jeszcze raz chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom – podkreśliła Marlena Dębicka, dyrektor PUP w Sochaczewie. Podczas konferencji pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy szczegółowo zaprezentowali możliwości pozyskania środków w PUP w Sochaczewie na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Omówiono regulamin przyznawania wsparcia, podstawowe warunki do złożenia wniosku, zabezpieczenie zwrotu środków, rozliczenie, podano wysokość dofinansowania. Wyjaśniono, na co pozyskane pieniądze można przeznaczyć i na co nie można wydatkować przyznanej dotacji. Poinstruowano także zainteresowane osoby w kwestii wypełniania wniosku. Na konferencji przedstawiono też procedury zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu im wykonywania pracy. Przedstawiciel Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego zaprezentował skierowaną dla firm ofertę nisko oprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców województwa mazowieckiego. Konferencja była też okazją do przybliżenia słuchaczom programu „Wsparcie w starcie”, prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z resortem pracy, którego celem jest udzielanie pożyczek z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Ze swą ofertą zaprezentowało się również stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. W spotkaniu udział wzięła starosta Jolanta Gonta wraz z wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, starosta podkreślała: – Wspólnie z burmistrzem Piotrem Osieckim i dyrektor PUP Marleną Dębicką stwierdziliśmy, że dobrze byłoby dać możliwość przedsiębiorcom do zapoznania się z ofertą instytucji pomocowych dla biznesu, zebrać w jednym miejscu tę wiedzę i dać możliwość konwersacji, ale i pole do wymiany uwag i uzyskania odpowiedzi na pytania. Chcielibyśmy, żeby ta konferencja stała się cykliczna.

Jak pokazała frekwencja jest duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców tego rodzaju spotkaniami informacyjnymi dlatego Powiatowy Urząd Pracy zapowiada w przyszłości kolejne.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz