Nowe wsparcie dla parku

Reklamy

Kolejne dofinansowanie trafi do Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to znaczący zastrzyk finansowy na przeprowadzanie prac poprawiających zakres ochrony Parku, jak też na dokonywanie wykupu gruntów i powiększanie tym samym obszaru chronionego. Jednocześnie rośnie grono sponsorów wspierających działania KPN. Ostatnio dołączyła do nich Polska Grupa Energetyczna, która finansuje prace porządkowe na terenie Parku i w obiektach do niego należących, m.in. w Granicy.

 W październiku w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych podpisany został przez KPN aneks do umowy o dofinansowanie dla projektu finansowanego ze źródeł unijnych dotyczący „Ochrony mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”. Zgodnie z zapisami wartość całkowita przedsięwzięcia zwiększyła się prawie o 2,8 mln zł i wynosi obecnie 14,24 mln zł. To znaczna kwota, bo to ponad połowa rocznego budżetu KPN.

Na wykup i ochronę

Środki unijne z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 stanowią w tym projekcie 85 procent wartości przedsięwzięcia. Jest to 12,10 mln zł. Pozostałe 15 procent, czyli 2,14 mln zł, to środki krajowe. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych oraz środki własne z Kampinoskiego Parku Narodowego. Jednak nie tylko została zwiększona kwota dotacji do przedsięwzięcia, ale też wydłużony o rok czas realizacji tego zadania. Prace mają być wykonane do 31 grudnia 2022 roku.

Dzięki dodatkowym funduszom Kampinoski Park Narodowy zamierza wykupić co najmniej 15 hektarów gruntów, w tym 3 gospodarstwa zabudowane, oraz kontynuować działania ochronne na obszarze około 180 hektarów. Są to głównie działania związane z utrzymaniem ekosystemów nieleśnych w pasach bagiennych KPN, oraz usuwanie zielnych i drzewiastych gatunków roślin inwazyjnych.

– Dotychczas w ramach przedsięwzięcia wykupiono około 65 hektarów, w tym 7 gospodarstw zabudowanych. Stan zaawansowania realizacji zadań projektu wynosi przeszło 90 procent. Środki unijne oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią obecnie w parku podstawowe źródło wykupu gruntów prywatnych. Mając na względzie zadeklarowaną ilość dobrowolnych zgłoszeń sprzedaży działek, jest to niestety nadal kropla w morzu potrzeb – informuje dyrekcja KPN.

Wcześniej, bo pod koniec września KPN otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”, na przeprowadzenie pierwokupów gruntów prywatnych znajdujących się w granicach parku. Ta dotacja, w wysokości 6,3 mln zł, pozwoli KPN na pozyskanie dla przyrody 38 hektarów terenu, o czym wcześniej pisaliśmy.

Energetycy wspomagają

Jednak nie tylko na dotacje unijne i rządowe może liczyć KPN. W ostatnim czasie pojawiają się firmy wspierające finansowo Kampinoski Park. Do tej grupy dołączyła teraz Polska Grupa Energetyczna.

– Rozpoczęliśmy współpracę z jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce, Kampinoskim Parkiem Narodowym. Pierwszą naszą inicjatywą było posadzenie drzew na terenie Kampinosu przez naszych pracowników – wolontariuszy oraz uporządkowanie terenu w Granicy miedzy innymi parkingu – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

W ramach tej współpracy prowadzona jest realizacja projektów na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego KPN oraz działania edukacyjne promujące walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne terenów parkowych. W planach jest też m.in. konserwacja infrastruktury turystycznej, odnowienie ogrodzeń w Alei Tysiąclecia w Granicy, a także tablic informacyjnych na terenie Parku.

Działania PGE wpisują się w realizowany przez firmę od ponad 20 lat projekt „Lasy pełne energii’, w którego ramach energetycy sadzą drzewa i prowadzą edukację ekologiczną wśród młodzieży. Od 2020 roku PGE współpracuje z czterema parkami narodowymi.

Bogumiła Nowak

Fot. KPN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz