Nowe stawki w gminie

fot. archiwum

TERESIN W trakcie sesji Rady Gminy Teresin, 25 października radni rozpatrzyli uchwały dotyczące zmian w opłatach za wodę i ścieki, utrzymanie zieleni, odśnieżanie oraz ustalili szczegółowe zasady świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie ustalił miesięczne stawki płatności na utrzymanie i konserwację gminnej zieleni w wysokości 0,12 zł za jeden metr kwadratowy. Z kolei naprawa i odśnieżanie dróg gminnych wyniesie 0,15 zł od jednego metra kwadratowego miesięcznie. Natomiast 0,50 zł to płatność do każdego 1 m3 dostarczonej wody dla pierwszej grupy taryfowej, czyli gospodarstwa domowych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych. Za ścieki ta sama grupa taryfowa zapłaci 0,50 zł do każdego 1 m3 odebranych ścieków .

Radni w uchwale dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych zdecydowali się wprowadzić niewielkie korekty. Zmiany wynikały z konieczności dostosowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych czyli worków żółtych. To tylko zabieg, który ma usprawnić tę usługę. Mieszkańcy nie odczują żadnych utrudnień z tym związanych. Zauważalnym efektem za to będzie lepsza praca firmy świadczącej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz