Nowe stawki w gminie

fot.pixabay

TERESIN W trakcie sesji Rady Gminy 25 października radni rozpatrzyli uchwałę dotyczące zmian w opłatach za wodę i ścieki, utrzymanie zieleni, odśnieżanie oraz szczegółowych zasad świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoścvi i zagospodarowania tych odpadów.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie ustalił płatności w wysokości 0,12 zł za jeden metr kwadratowy miesięcznie na utrzymanie i konserwację gminnej zieleni. Z kolei naprawa i odśnieżenie dróg gminnych wyniesie 0,15 zł za jeden metr kwadratowy miesięznie. Natomiast 0,50 zł to płatność od każdego 1 m3 dostarczonej wody dla pierwszej grupy taryfowej, czyli gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych. Za ścieki ta sama grupa taryfowa zapłaci 0,50 zł do każdego 1 m3 odebranych ścieków.

Z kolei w uchwale dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych zmiana wynikała z konieczności dostosowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, czyli worków żółtych. To tylko zabieg techniczny, który ma usprawnić tę usługę. Mieszkańcy nie odczują żadnych utrudnień z tym związanych. Zauważalnym efektem będzie lepsza praca firmy świadczącej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.

BN

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz