Nowe oświetlenie i oznakowanie miejscowości w ramach MIAS

Gmina Młodzieszyn nieustannie rozbudowuje i modernizuje oświetlenie uliczne  na terenie całej gminy.  W bieżącym miesiącu udało się zakończyć realizację inwestycji w tym właśnie zakresie w czterech sołectwach: Januszew, Helenka, Nowa Wieś-Rokicina i Nowe Mistrzewice.

W trzech sołectwach: Januszew, Helenka, Nowa Wieś-Rokicina powstało nowoczesne energooszczędne solarne oświetlenie typu led. Posadowione zostały lampy solarne na sześciometrowych słupach wraz z fundamentem, które oświetlają drogi oraz doświetlają miejsca publiczne (przystanki autobusowe) i skrzyżowania dróg.

Natomiast na terenie sołectwa Nowe Mistrzewice wymieniono stare sodowe lampy na energooszczędne oprawy typu LED w ilości 19 szt.

Ponadto w trzech sołectwach zamontowano nowe oznakowanie pionowe, mające na celu zapewnienie lepszej orientacji w terenie służb ratunkowych (straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji) oraz użytkowników dróg.

Realizacja powyższych inwestycji w ramach zadań pn.:

„Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew”

„Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka”

„Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina”

„Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice”

Powyższe zadania zrealizowano dzięki współfinansowaniu przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych.

Łączna wartość na realizację wszystkich powyższych zadań wyniosła 85.912,68zł.

„Nowe oświetlenie i oznakowanie znacząco poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców i użytkowników dróg, dlatego staramy się pozyskiwać dofinansowania na realizacje tych celów na terenie naszej gminy. Serdecznie dziękujemy władzom Województwa Mazowieckiego za przyznane dofinansowanie, które przyczyniło się do wszechstronnego rozwoju zarówno zaangażowanych w  sołectw, jak i całej gminy Młodzieszyn.” – podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz