Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Iłów

Reklamy

Tradycyjnie 10 listopada mieszkańcy Gminy Iłów złożyli hołd wszystkim, którzy dla Niepodległej oddali swe życie.

Tegoroczna uroczystość 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyła się w Iłowie w wigilię Narodowego Święta Niepodległości. Mieszańcy Gminy Iłów świętowanie rozpoczęli od uczestnictwa we Mszy Św. w intencji Ojczyzny, koncelebrowanej przez proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie ks. Krzysztofa Boruckiego. Następnie uroczystości przeniosły się pod Kolumnę Niepodległości. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego w obecności zaproszonych gości, asyście wojska, pocztów sztandarowych i mieszkańców, odbył się tradycyjny Apel Pamięci, prowadzony przez przedstawicieli Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. Delegacje samorządu, jednostek wojskowych, szkół, harcerzy, instytucji kultury i mieszkańców złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

O godzinie 18.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Iłów zwołana z okazji nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Iłów Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu i jego Małżonce Karolinie, którą prowadził Przewodniczący Rady Gminy Iłów pan Sławomir Tomaszewski. Sylwetki Pary Prezydenckiej przedstawili wnioskodawcy nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Iłów. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego wspominał wiceprezes Zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej pan Mariusz Ambroziak, Prezydentową Karolinę Kaczorowską zaś prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej pan Andrzej Ciołkowski. Projekty uchwał nadające Tytuły Honorowego Obywatela Gminy Iłów Parze Prezydenckiej odczytali wiceprzewodniczący Rady Gminy Iłów pan Przemysław Wasilewski i pan Rafał Durzyński. Rada Gminy Iłów jednogłośnie podjęła dwie Uchwały nadające tytuł Honorowego Obywatela Gminy Iłów Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu i Pani Karolinie Kaczorowskiej. Akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Iłów” z rąk Wójta Gminy Iłów pana Jana Kraśniewskiego i Przewodniczącego Rady Gminy pana Sławomira Tomaszewskiego odebrał przedstawiciel rodziny Państwa Kaczorowskich – pan Jacek Kaczorowski. Sekretarz Gminy Iłów pani Katarzyna Michalska zaprezentowała Księgę Honorowych Obywateli Gminy Iłów, podkreślając, że Państwo Kaczorowscy będą ją rozpoczynać. Głos zabrali również zaproszeni goście m.in. Starosta Powiatu Sochaczewskiego pani Jolanta Gonta, Wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego pan Adam Orliński oraz pan Gniewomir Rokosz-Kuczyński były Dyrektor Biura Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Na tę wyjątkową uroczystość Gmina Iłów wybiła pamiątkowe medale z wizerunkiem Państwa Kaczorowskich oraz symbolem narodowym – Orłem w koronie, które zaprezentował Wójt Gminy Iłów Jan Kraśniewski. Medale wręczono zaproszonym gościom oraz przedstawicielom organizacji i instytucji zaangażowanych w przygotowanie wydarzenia. Uroczysta Sesja Rady Gminy Iłów zakończyła się poruszającym występem solistki Gminnego Ośrodka Kultury Sandry Łęckiej. Kolejnym punktem obchodów było rozstrzygniecie plastycznego konkursu pod nazwą: „Kaczorowscy” – TWOJA WIZJA PATRIOTYZMU NA PODSTAWIE BIOGRAFII PARY PREZYDENCKIEJ KAROLINY I RYSZARDA KACZOROWSKICH, którego organizatorami byli: Gmina Iłów, Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej i Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Małgorzata Kunz oraz pan Tomasz Ciołkowski przedstawili laureatów konkursu, którym zostały wręczone nagrody i pamiątkowe medale. Część oficjalna zakończyła się niezwykłym koncertem Śpiewającej Rodziny Kaczmarek a następnie wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Iłów: Międzysołeckie KGW „Nadwiślanki” z Suchodołu oraz Międzysołeckie Koło Gospodyń Wiejskich w Ładach.

„Jeszcze Polska nie zginęła…” Słowa Hymnu Narodowego niejednokrotnie wybrzmiały podczas uroczystości 10 listopada w Iłowie. Mimo pandemii i reżimu sanitarnego te niezwykłe uroczystości, pełne wzruszeń, historii i ciepłych słów zostaną na zawsze w pamięci uczestników.

Gmina Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz