Koniec drogowego koszmaru

Reklamy

Największa tegoroczna inwestycja miasta, na którą wydzielono w budżecie ponad 10,4 miliona złotych, dobiega końca. Środki te zostały przeznaczone na odwodnienie i utwardzenie ulic na terenie dawnego Chemitexu oraz na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Płockiej i Łowickiej.

Jak wynika z naszych informacji, do końca listopada firma Trakt, wykonawca kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Płockiej oraz Łowickiej, położy nową nawierzchnię asfaltową na rozkopanych ulicach. Tym samym na początku grudnia zostanie przywrócony ruch kołowy na zamkniętym do tej pory fragmencie Płockiej i Łowickiej, oraz na skrzyżowaniu tych ulic z Gawłowską.

 Pozostał tylko asfalt

W ubiegłym tygodniu Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa, powołał komisję, która sprawdzi, czy wybudowany zbiornik retencyjny na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Płockiej został prawidłowo wykonany.

Rozpoczęcie odbioru oznacza zakończenie prac związanych z drugim etapem realizacji projektu „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, na który ratusz pozyskał wielomilionowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z jego elementów była właśnie budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Płockiej i Łowickiej. A inwestycja kosztowała 3,28 mln zł. Za tę kwotę w trójkącie między ulicami Chełmońskiego, Rolniczą a Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Płockiej ułożono ponad kilometr kanalizacji deszczowej. Powstało również kilkanaście studni i wpustów deszczowych. Natomiast na końcu sieci, na terenie SUW wybudowano zbiornik retencyjny. Będzie w nim gromadzona woda opadowa, która w czasie suszy zostanie wykorzystywana do podlewania miejskiej zieleni. Dodajmy, że ostatnim elementem inwestycji jest odtworzenie nawierzchni asfaltowej na zniszczonych podczas układania kanalizacji ulicach. Pierwszą warstwę położono już w ubiegłym tygodniu. Druga pojawi się 22 i 23 listopada. A jak informuje Urząd Miejski, w kolejnych dniach prowadzone będą prace przygotowawcze przed położeniem trzeciej, ścieralnej warstwy nakładki asfaltowej. Ta będzie układana od 26 listopada, a roboty potrwają do końca miesiąca.

 Przyciąganie inwestorów

Dobre wiadomości płyną również z Chodakowa. Tam zakończono właśnie prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz remontom byłych dróg zakładowych na terenie Chemitexu. I ta inwestycja była prowadzona w ramach projektu zagospodarowania wód opadowych na terenie Sochaczewa, a jej koszt wyniósł 7,1 mln zł. W tym przypadku prace dotyczyły budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulic: Wiskozowej, Chemicznej, Włókienniczej.

W sumie ułożono prawie dwa kilometry deszczówki. Do tego doszedł demontaż starych burzowców, wybudowanych w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Natomiast nowa nawierzchnia pojawiła się na ulicy Chemicznej – 380 m, ulicy Wiskozowej – 400 m oraz na ulicy Włókienniczej – 770 m. Nie jest to jednak nakładka asfaltowa, ale ażurowe płyty, pozwalające wodzie wsiąkać w ziemię. Dodajmy, że wzdłuż wyremontowanych ulic ułożono także chodniki.

Należy również wspomnieć o tym, że w pierwszym etapie realizacji projektu zakupiono samochód do utrzymania zieleni miejskiej, ułożono kanalizację deszczową m.in. w ulicy Parkowej. Wybudowano także zbiornik retencyjny w rejonie ulicy Grunwaldzkiej oraz położono nową nawierzchnię na ulicy Topolowej.

Jak podkreślają władze miasta, inwestycje przeprowadzone na terenie byłego Chemitexu mają zachęcić firmy do lokowania tam biznesu, otwierania nieuciążliwych dla otoczenia firm produkcyjnych czy usługowych.

Jerzy Szostak

Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz