Inwestycje sołeckie na finiszu

fot.pixabay
Reklamy

Dobiegają końca inwestycje realizowane przy wsparciu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MJAS) Mazowsze 2021. Zadania zostały dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W większości gmin uzyskane dotacje zostały przekazane na wykonanie remontów, w tym remiz strażackich, fotowoltaikę, prace porządkowe oraz prawidłowe oznakowania dróg.

To może niewielkie prace tak na pierwszy rzut oka i z pewnością nie kosztują zbyt wiele, ale zwykle na te działania brakuje pieniędzy w gminnym budżecie i zostawia się je na koniec. Mówi się mieszkańcom, że jak uda się coś zaoszczędzić, to się jakieś prace wykona, czy doświetli gminę. Nie zawsze jednak starcza. A MJAS to zagwarantowana kasa na konkretny cel. Cieszę się, że u mnie we wsi pojawiło się nowe oświetlenie – mówi Anna, mieszkanka Helenki.

Dzielone wedle uznania

Gminy ustalały z mieszkańcami zadania do wykonania według swego uznania, wyznaczając niezbędne zakresy prac i priorytety. Od października do połowy grudnia wszystkie zadania z zakresu MJAS muszą być zakończone, bo czas rozliczenia funduszy kończy się z końcem roku kalendarzowego.

Gmina Iłów już zakończyła realizację wszystkich zadań w ramach MJAS Mazowsze 2021.  W sumie wykonano prace za łączną kwotę 133 903 zł brutto.

W ramach uzyskanych funduszy przeprowadzona została modernizacja terenu przy SP w Kapturach wraz zakupem obiektu małej architektury za 20 541 zł. Doposażona też została strażnica OSP w Ostrowcach oraz wyremontowano remizę OSP w Załuskowie. Na pierwsze zadanie przeznaczono nieco ponad 20 tys. zł, a na drugie 21 272 zł.

Pozostałą kwotę rozdzielono na trzy sołectwa – Brzozówek, Arciechówek – Obory oraz Miękiny – Uderz. Dostały one po 24 tys. zł na zakup i montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych.

Z kolei w gminie Brochów prace w ramach MJAS zostały zakończone już pod koniec września i w tym samym czasie rozliczone. W całości uzyskane fundusze zostały przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego. Prace wykonano w sołectwach Andrzejów – Brochocin, Olszowiec, Famułki Brochowskie, Lasocin i Łasice.

Nie tylko oświetlenie

W gminie Młodzieszyn w ramach MJAS zrealizowano zadania w sumie za ponad 85 912 zł brutto. Z tego programu wykonane zostały zadania w czterech sołectwach – Januszew, Helenka, Nowa Wieś – Rokicina i Nowe Mistrzewice. W trzech pierwszych powstały nowoczesne, energooszczędne solarne oświetlenia LED-owe. Lampy te oświetlają drogi oraz przystanki autobusowe i skrzyżowania. Natomiast w sołectwie Nowe Mistrzewice wymieniono stare sodówki na oprawy LED-owe. Ponadto dodatkowo zamontowano nowe oznakowanie pionowe, mające na celu zapewnienie lepszej orientacji w terenie służb ratunkowych oraz użytkowników dróg.

W połowie października zostały wykonane i rozliczone inwestycje z MJAS również na terenie sąsiadującej z powiatem sochaczewskim gminy Wyszogród. Nowe tablice informacyjne znalazły się w miejscowościach Bolino i Chmielewo w ramach zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tych sołectw. Zadania zostały sfinansowane z funduszy sołeckich i z dofinansowania z MJAS pół na pół, czyli po 5 tys. zł.

Pozostałe gminy powiatu sochaczewskiego są jeszcze na etapie kończenia i rozliczania inwestycji wykonywanych w ramach MJAS. Prace remontowe oraz oświetleniowe są już powoli domykane

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz