Inwestycja powiatowa na drodze w Miękinkach

Przebudowany został blisko kilometrowy (970 m) odcinek drogi Iłów – Miękinki. To ostatni, na terenie gminy Iłów, zniszczony fragment ważnego dla mieszkańców połączenia drogowego w powiecie – drogi Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice. Koszt zadania to blisko 430 tys. zł Wykonawcą inwestycji była firma DROG-BET z Sochaczewa.

Kosztami inwestycji podzieliły się – samorząd powiatowy i gminy Iłów, przedsięwzięcie także objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  niespełna 100 tys. zł, ze środków budżetu samorządu województwa mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przebudowa objęła przede wszystkim wzmocnienie nawierzchni bitumicznej oraz jej poszerzenie do szerokości 5,5 m poprzez wykonanie stabilizacji cementem, podbudowy z kruszywa łamanego 20 cm na poszerzeniu. Na tym wyłożono warstwę z betonu asfaltowego i warstwę ścieralną uzupełnione zostały kruszywem łamanym pobocza o szerokości 0,75 m, obustronnie.

–  Wyremontowany został ostatni, zdecydowanie najbardziej zniszczony, blisko kilometrowy odcinek bardzo ważnej dla mieszkańców drogi, łączącej gminę Iłów z Młodzieszynem, jak również z Sochaczewem. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się zrealizować ten niezwykle ważny remont przed kolejną zimą, gdyż przy tak dużym natężeniu ruchu na tej drodze, istniejące zniszczenia i ubytki stanowiły już znaczne niebezpieczeństwo dla użytkowników oraz groziły uszkodzeniem pojazdów. Zmodernizowana droga jest teraz bezpieczna, poprawił się też komfort życia mieszkańców, których posesje przylegają do tego odcinka. Trzeba też podkreślić, że nie udałoby się tego remontu przeprowadzić, bez wspólnego finansowania i dobrej współpracy z gminą Iłów.- mówiła podczas odbioru starosta sochaczewski Jolanta Gonta.

Podczas odbioru obecni byli m.in. starosta Jolanta Gonta, wójt Iłowa Jan Paweł Kraśniewski, sekretarz gminy Katarzyna Michalska, Bożena Samson, członek Zarządu Powiatu i radna powiatowa Aneta Roskosz, sołtysi wsi przez które droga biegnie oraz przedstawiciele wykonawcy i dyrekcja Powiatowego Zarządu Dróg.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz