Gdzie sie dobrze żyje

Reklamy

Serwis Samorządowy PAP ogłosił 4 listopada wyniki Rankingu „Gmina dobra do życia”, opracowanego przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Zestawienie obejmujące wszystkie 2587 jednostek administracyjnych, czyli polskie gminy i miasta, oparto na 48 wskaźnikach. Rywalizacja była wielostopniowa. Wyniki są jedynie wskaźnikiem, który mówi, na co mieszkańcy zwracają uwagę, oceniając miejsce jako dobre do życia. Niekoniecznie jest to bogactwo danej gminy, czy też zasobność w infrastrukturę.

 W gronie wysoko punktowanych znalazły się trzy gminy z powiatu sochaczewskiego. Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na wskaźnikach składających się na sumaryczny „Wskaźnik Jakości Życia”. Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy też zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu, samorządom, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do internetu.

Równają do Europy

Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny. Nie jest to przypadek, w rankingu po raz pierwszy w szerokim zakresie wykorzystano różnorodne dane środowiskowe.

Ranking „Gmina dobra do życia” powstał w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porównanie stanu zaspokojenia potrzeb człowieka w skali globalnej. Wynika to z szybkich przemian społecznych zachodzących w Polsce po 1989 roku i po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku. Na modernizację społeczną nakładają się jednak niekorzystne trendy demograficzne, związane z wyludnianiem się większości terytorium kraju, w tym także miast, oraz starzeniem się społeczeństwa.

– Współcześnie mamy szereg obszarów o złych wskaźnikach środowiskowych. Najbardziej znane są kwestie smogowe. Południe Polski i duże polskie miasta są tym smogiem bardzo dotknięte i warunki aerosanitarne są tam złe. Jest taka hipoteza, iż to w następstwie zanieczyszczenia powietrza łatwiej przenosi się w nim i silniej atakuje koronawirus, gdyż częściej są tam osoby z problemami układu oddechowego. Wiemy też, że są obszary silnie zagrożone powodzią i osuwiskami, a z drugiej strony brakuje tam wody – mówi profesor Przemysław Śleszyński, twórca opracowania.

 Wysoko notowane

 W ujęciu ogólnopolskim, bez podziału na kategorie, gmina Teresin zajęła 279. miejsce, najwyższe wśród sochaczewskich gmin. Natomiast w kategorii gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastami poniżej 5 tysięcy mieszkańców została sklasyfikowani na 79. miejscu ze wskaźnikiem jakości życia 55,77.

Najwyższy w kraju wskaźnik wynosił 69,09. I taki zdobył Ożarów Mazowiecki z powiatu warszawskiego zachodniego. Na Mazowszu wyżej od Teresina w kategorii gmin wiejskich znalazły się jedynie Baranów na 20. pozycji i Kampinos na 36. miejscu.

Gmina Nowa Sucha zajęła w tym rankingu bardzo dobre miejsce. W zestawianiu ogólnym 517., w kategorii gmin wiejskich z miastami do 5 tys. mieszkańców – 188. W powiecie sochaczewskim wyprzedza ją tylko gmina Teresin.

Natomiast gmina Rybno w zestawieniu ogólnym ma 585. miejsce, a w kategorii gmin wiejskich z miastami do 5 tysięcy mieszkańców – 224.

Wyniki zaskakują

– Wyniki rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” trochę mnie zaskoczyły, nie są oczywiste – podkreśla prof. Śleszyński, zwracając uwagę, że zestawienie pokazuje, iż w Polsce nie mamy głęboko upośledzonych obszarów pod względem jakości życia. – Starałem się, i to podejście zastosowano chyba pierwszy raz w tak szerokim zakresie, żeby do tej jakości życia, która miała zazwyczaj aspekt społeczno-ekonomiczny i mieszkaniowy, wprowadzić możliwie dużo kwestii przyrodniczych. To, w jakich warunkach środowiskowych żyjemy, ma bardzo duże znaczenie i będzie miało coraz większe wraz ze zmianami klimatycznymi, które współcześnie zachodzą.

Stąd też zapewne wysoka pozycja Teresina, gdzie uwzględniono nie tylko walory ekonomiczne polegające na inwestowaniu w gospodarkę, tworzenie nowych miejsc pracy, ale też klimatyczne – bliskość natury, lasów i bogactwo historyczne. Czy też dostrzeżenie bogactwa przyrody w gminie Rybno.

Ranking miał pokazać w szerokim aspekcie przemiany i wpływ środowiska na dany region, gminę, czy miasto, jakie zaszły w ostatnich latach. Dane te mają wskazać, w jakim kierunku powinny się rozwijać jednostki administracyjne – gminy, miasta i miasteczka.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz