Do zdalnego nauczania

fot.pixabay

RYBNO Gmina Rybno przystąpiła do projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach „Edukacji dla rozwoju regionu”.

Gmina realizuje ten projekt w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego. Chodzi tu głównie o mniejsze placówki ulokowane na terenach wiejskich. Program realizowany jest poprzez zakup sprzętu i oprogramowania, oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie, otrzyma dodatkowy pakiet sprzętu. W jego skład wchodzić będą zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, monitor interaktywny oraz pakiet oprogramowania wspierający naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 55 624 305 zł. Natomiast dofinansowanie ze środków unijnych zamknie się kwotą 40 374 335 zł. Szkoły w mniejszych miejscowościach tym samym dorównają poziomem wyposażenia placówkom o wyższym standardzie i wyrównają się szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, jeśli ta będzie zmuszona do kształcenia zdalnego.

W momencie wprowadzenia nauki zdalnej w ubiegłym i w tym roku w mniejszych szkołach wiejskich pojawił się problem prowadzenia zajęć, gdyż nie wszyscy uczniowie i nauczyciele w stopniu biegłym opanowali umiejętność korzystania z zajęć zdalnych

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz