ZWiK Sochaczew – zaprasza do współpracy w zakresie odbioru komunalnych osadów ściekowych celem rolniczego wykorzystywania

fot.pixabay

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. zaprasza do współpracy w zakresie odbioru komunalnych osadów ściekowych celem rolniczego wykorzystywania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. informuję, że istnieje możliwość podjęcia współpracy w zakresie m.in. rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Al. 600 – lecia 69 w Sochaczewie.

Wytworzony w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków komunalny osad ściekowy jest bogaty w substancje organiczne i mineralne, a jednocześnie jest bezpieczny sanitarnie. Osad umożliwia zachowanie odpowiedniej struktury gleby, dostarcza roślinom substancji odżywczych oraz makro- i mikroelementów, a jego dodatek do wierzchniej warstwy gruntu ma bardzo pozytywny wpływ na procesy glebotwórcze. Jakość i skład osadów są regularnie monitorowane przez Spółkę.

Przekazanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych odbywa się zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Zapewniamy załadunek osadu, bezpłatne badania osadów ściekowych, bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe mają być stosowane oraz udostępnienie wyników badań osadów i gruntów wraz z informacją o dawkach osadu.

Właściciel gruntu zobowiązany jest do dostarczenia wypisu z rejestru gruntów oraz mapy obejmującej teren nieruchomości, na której komunalne osady ściekowe mają być zastosowane.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 46 862-82-30 wew. 34 lub e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl.

Osad przekazywany jest nieodpłatnie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz