Zakończyli przebudowę

Fot.: Jerzy Szostak

Największa tegoroczna inwestycja drogowa miejskiego samorządu, jaką był drugi etap przebudowy ulicy 15 Sierpnia, dobiegł końca. Nie oznacza to jednak końca prac związanych z modernizacją ulicy.

Ulica 15 Sierpnia – po prawie siedmiu miesiącach prac na odcinku od skrzyżowania z Broniewskiego do obwodnicy – jest już przejezdna. Co prawda trwają jeszcze odbiory techniczne, ale po ustawieniu i wymalowaniu znaków, a tym samym wprowadzeniu na niej stałej organizacji ruchu, mogą z niej już korzystać nie tylko kierowcy, ale i rowerzyści.

 Remont za grosze

Przypomnijmy, że koszt drugiego etapu przebudowy jednej z najważniejszych ulic w Sochaczewie wyniesie 3 445 815 złotych. Środki potrzebne na realizację inwestycji pochodziły z dotacji, jaką miejski samorząd otrzymał z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskane kwoty pokryły ponad 90 procent kosztów związanych z przebudową ulicy, do której miejski samorząd dołożył zaledwie nieco ponad 150 tysięcy złotych.

Dzięki pozyskanym funduszom udało się całkowicie przebudować 15 Sierpnia na odcinku o długości 935 metrów od skrzyżowania z Broniewskiego do obwodnicy Sochaczewa. Oprócz samej jezdni zostały ułożone nowe chodniki oraz wydzielone pasy rowerowe po obydwu stronach jezdni. Ułożona została również kanalizacja deszczowa oraz przebudowano skrzyżowania z ulicami Okrzei i   Łuszczewskich. Powstały także nowe zatoki autobusowe i miejsca postojowe dla samochodów oraz ustawione nowe latarnie.

Dodajmy, że w ubiegłym roku dzięki wsparciu finansowemu z FDS miasto przebudowało ulicę 15 Sierpnia na odcinku od LO im. Chopina do ulicy Broniewskiego, a koszt inwestycji wyniósł 2,5 miliona złotych. Dzięki rządowemu wsparciu wybudowano nową nawierzchnię. Położono także kanalizację deszczową oraz przebudowano wyloty burzowców do Bzury. Ułożono również nowe chodniki, wytyczono pasy ruchu dla rowerów i ustawiono nowe oświetlenie. Okazuje się jednak, że na tym nie koniec.

Dokończą przebudowę

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, ulica 15 Sierpnia na terenie miasta ma dwóch zarządców. Za odcinek od liceum im. Chopina do obwodnicy odpowiada miejski samorząd, a odcinkiem od obwodnicy do granicy z gminą Nowa Sucha zarządza Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, podległy samorządowi Mazowsza.

Dodajmy, że MZDW w 2017 roku wybudował nowy most na Pisi za 4,54 mln zł oraz wyremontował ulicę na odcinku od obwodnicy do skrzyżowania z ulicą Kozubowskiego. Do wyremontowania na terenie miasta został około 140-metrowy odcinek pomiędzy ulicami Kutrzeby a Kozubowskiego. MZDW chce dokończyć remont tej drogi, aby mogli z niej bezpiecznie korzystać nie tylko kierowcy, ale też piesi i rowerzyści. Urząd Miejski chce wesprzeć Zarząd w tych działaniach i zapłacić za opracowanie dokumentacji technicznej, jak wcześniej miało to miejsce m.in. w przypadku remontów należącej do MZDW ulicy Chopina czy ul. Chodakowskiej.

Dlatego w programie najbliższej sesji rady miasta znajdzie się projekt uchwały o przeznaczeniu 30 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji przebudowy 140-metrowego, ostatniego odcinka ul. 15 Sierpnia.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz