Wybiorą nowe rady

fot. Jerzy Szostak

SOCHACZEW W przyszłym miesiącu, a dokładnie 16 listopada, swoje kadencje kończą Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Sochaczewska Rada Sportu.

W związku z tym burmistrz Sochaczewa ogłosił nabór członków do obydwu rad. Kandydatury można składać do 11 października poprzez złożenie dokumentu zgłoszeniowego, wraz z wymaganymi załącznikami, w formie papierowej, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Sochaczewie lub przesłanie tego dokumentu na adres urzędu. Więcej informacji o naborach dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sochaczew, w zakładce ogłoszenia.

Przypomnijmy, że rady są zespołami doradczymi i opiniującymi działającymi w strukturach sochaczewskiego samorządu. Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze, konsultacyjne i opiniodawcze, wspierające burmistrza w działaniach zmierzających do jeszcze lepszej współpracy ratusza z organizacjami pozarządowymi.

Z kolei Sochaczewska Rada Sportu, składa się z osób powołanych spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej, wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Do jej zadań należy m.in.: konsultowanie z władzami samorządowymi najważniejszych decyzji dotyczących finansowania sportu, podziału corocznych dotacji, rozbudowy bazy rekreacyjnej oraz przyznawania stypendiów za wyniki sportowe.

opr. es

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz