„Tak” dla dopłaty do śmieci

Reklamy
Późnym wieczorem zakończyła się XXIV sesja rady miasta po długiej przerwie, spowodowanej covidem, zwołana w normalnym trybie stacjonarnym. Ze względu na ciągle obowiązujące obostrzenia, związane m.in. z zachowaniem odległości między radnymi, rada spotkała się w budynku SCK, a nie sali obrad w ratuszu.

W trakcie sesji dokonano poważnych zmian w tegorocznym budżecie. O prawie 170 tys. zł, do ponad 25 mln zł, zwiększono wydatki na inwestycje, a tam, gdzie widać największe potrzeby, dołożono brakujących środków.

• By nie podnosić mieszkańcom stawek opłat 1,2 mln zł przeznaczono na dopłatę do systemu śmieciowego. To już drugie w tym roku dofinansowanie, by wpływy zrównać z kosztami. W czerwcu radni dosypali 2 mln zł, teraz 1,2 mln zł, gdyż wydatki na zgodne z prawem zbieranie, transport, odzysk materiałów nadających się do przetworzenia i utylizację tego, co już nam nie posłuży, rosną. Między 2019 a 2020 ilość odpadów wrzuconych do koszy wzrosła z 8,1 tys. to do 10,5 tys. ton (+30 proc.). W pierwszym półroczu sochaczewianie oddali do systemu 6 tys. ton śmieci, a zatem należy się spodziewać, że do końca roku będzie to 12 tys. ton (+50 proc. między 2019 a 2021 rokiem). W ostatnim czasie najbardziej niepokoi ilość odpadów biodegradowalnych trafiających do worków i koszy, głównie trawy i zgrabionych z przydomowych trawników liści. W 2019 roku forma Trakt zabrała z terenu miasta 835 ton odpadów bio, w minionym roku już 2000 ton, czyli dwa i pół razy tyle. Jeśli dodamy, że zgodne z prawem zagospodarowanie 1 tony odpadów kosztuje ok. 900 zł, łatwo wyliczyć, że w skali roku koszt utylizacji biośmieci sięga 1,8 mln złotych.

• o 50 tys. podniesiono planowane dochody ze strefy płatnego parkowania i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki na jej utrzymanie.

• w oparciu o informację ministra finansów o 177,5 tys. zł zmniejszono tegoroczną subwencję oświatową.

• przyjęto, że o 951 tys. zł wzrosną wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli. Gdy miejskie placówki zakończą rekrutację i mają jeszcze wolne miejsca, korzystają z nich dzieci spoza miasta. Wówczas koszt opieki pokrywa gmina, w której dziecko zamieszkuje.

• Remonty dróg na terenie miasta mają wpływ na wiele dziedzin życia. Gdy powiat rozpoczął remont mostu w Chodakowie, a ratusz wprowadził ekipy Strabaga na ulicę 15 Sierpnia, ZKM musiał zmienić trasy przejazdów kilku linii autobusowych. Ich wydłużenie spowodowało, że autobusy ZKM pokonają w tym roku o ponad 16 tysięcy kilometrów więcej niż pierwotnie planowano. By pokryć wyższe koszty, z budżetu miasta ZKM otrzymał 165,6 tys. zł dotacji.

• walka z covidem, limity wejść na obiekty sportowe, zamknięcie basenów na długie miesiące, nadal odbija się na budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. By zakład mógł zamknąć tegoroczny budżet zwiększono mu dotację o 370 tys. zł.

• 135,3 tys. zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej otrzymało Centrum Usług Społecznych. Gdy osoba starsza, samotna i niesamodzielna ma niskie dochody i nie może liczyć na wsparcie bliskich, wówczas część kosztów związanych z jej pobytem w DPS pokrywa samorząd.

• O 50 tys. zł zwiększono dotację dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na bieżące remonty, zakup osuszaczy i oczyszczaczy powietrza, zapewnienie dostępu do wybranych pomieszczeń osobom niepełnosprawnym.

„Za” wprowadzeniem powyższych zmian głosowali radni PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego. Kluby Bezpartyjnych Samorządowców i Koalicji dla Sochaczewa ich nie poparły.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz