STRAŻACY DOSTALI DOTACJE

Reklamy

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się 4 października uroczyste podpisanie umów przez jednostki OSP z powiatu sochaczewskiego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacje na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej do prowadzenia akcji ratowniczych otrzymali strażacy z gmin Iłów, Teresin, Rybno i Młodzieszyn. Do 12 jednostek OSP z powiatu sochaczewskiego trafiło blisko 250 tys. zł.

Wsparcie to pochodzi z Programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” oraz „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Dla gmin powiatu sochaczewskiego dotacje dla drużyn OSP są znaczące, gdyż pozwolą na lepsze zaopatrzenie w sprzęt oraz uzupełnienie braków w środkach ochrony osobistej. Część z tych drużyn jest już w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym i istotne jest, by mogły one dorównać sprzętowo drużynom zawodowym, gdyż wypełniają w sumie podobne zadania i reprezentują zbliżony poziom wyszkolenia. Ochotnicy czynnie uczestniczą we wszystkich zadaniach ratowniczych na terenie powiatu sochaczewskiego, zarówno przy gaszeniu pożarów, jak i przy wypadkach. Bywa, że udzielają pomocy sąsiednim gminom, w innych powiatach.

– Tylko dobry, sprawny sprzęt wpływa na poziom naszej pracy i jej wysoką jakość. To też przekłada się na zainteresowanie młodzieży uczestniczeniem w oddziałach ochotniczych. Samym zapałem i ideałami daleko obecnie się nie zajedzie. Potrzebny jest nowy sprzęt, którym można efektywnie działać i mieć poczucie bezpieczeństwa w pracy – mówi jeden z ochotników z OSP z powiatu sochaczewskiego.

Poprawią jakość pracy

Na uroczyste podpisanie umów z WFOŚiGW przybyli wszyscy przedstawiciele jednostek OSP z gmin Rybno, Iłów i Młodzieszyn. Był też poseł Maciej Małecki oraz radni Powiatu Sochaczewskiego, którzy udzielali wsparcia strażakom i gminom przy staraniach o dotacje. Umowy z beneficjentami podpisał Marek Ryszka, prezes zarządu Funduszu.

Największą kwotę dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie uzyskała gmina Młodzieszyn. W sumie udało jej się otrzymać dotacje o łącznej wartości 120 tys. zł na potrzeby gminnych strażaków. Wszystkie cztery jednostki OSP otrzymały równo po 30 tys. zł, czyli OSP Młodzieszyn, Kamion, Budy Stare oraz Witkowice. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach strażnic w tych miejscowościach. Dodatkowo dla każdej ze strażnic zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy w wysokości po 5 tysięcy złotych, aby możliwa była realizacja całego zakresu przedsięwzięcia.

Z kolei gmina Rybno dla swych strażnic uzyskała w sumie 45 370 zł. Pieniądze z Funduszu otrzymały jednostki OSP Rybno – 17 830 zł, OSP Jasieniec – 9470 zł oraz OSP Matyldów -18 070 zł. Całkowita wartość zadania wraz ze wsparciem gminy Rybno wyniesie 53 428,06 zł.

– Dzięki pozyskanym środkom finansowym zostaną zakupione m.in. ubrania strażackie, hełmy, specjalne buty pożarnicze, rękawice strażackie, rozdzielacz kulowy podwójny. Zakupiony sprzęt poprawi komfort i bezpieczeństwo w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych. W przyszłości będziemy się starali pozyskać kolejne dofinansowania dla naszych strażaków – mówi Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

Na strażacką młodzież

Natomiast gmina Iłów otrzymała z WFOŚiGW w sumie 30 tys. zł. Te fundusze zostały podzielone na   pół i trafią do dwóch jednostek – OSP Iłów i OSP Brzozów. Przeznaczone zostały na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

– Chciałem bardzo serdecznie podziękować, że na takie inicjatywy są pieniądze, szczególnie posłowi Maciejowi Małeckiemu za okazaną pomoc. Dzięki temu można wzmacniać jednostki OSP. To bardzo ważne, aby wspierać Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, chociażby po to, aby przyciągać młodych do straży i zapewnić ciągłość kadry na przyszłość – mówi Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów.

Wizyta Macieja Małeckiego była także okazją do odwiedzenia sali gimnastycznej w Brzozowie Starym, której realizacja zbliża się do finału, dzięki wsparciu prawie 2 mln zł uzyskanych z Ministerstwa Sportu.

Wśród beneficjentów znalazły się również OSP z Paprotni i Niepokalanowa. Strażacy z Paprotni otrzymali dotację w kwocie 20 tys. zł, natomiast OSP w Niepokalanowie ponad 11 tys. zł.

Samorządowcy dziękowali radnym powiatowym oraz posłowi Maciejowi Małeckiemu za wsparcie i pomoc w uzyskaniu tych środków finansowych dla gminnych jednostek OSP. Dziękowali też pracownikom urzędu i samym strażakom za aktywne zaangażowanie w przygotowanie wniosków.

Bogumiła Nowak

Fot. OSP   Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz