Sesja pod znakiem zmian

W sali Dworca TO.Kultura 23 września odbyła się sesja rady Gminy Teresin. Radni dokonali korekt w bieżącym budżecie gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednak największą zmianą, jaka zapewne zaskoczyła teresinian, było odejście z urzędu Marka Jaworskiego, długoletniego zastępcy wójta.

 Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard oraz wójt Marek Olechowski w imieniu własnym, radnych oraz pracowników urzędu podziękowali Markowi Jaworskiemu za rzetelną i sumienną pracę na rzecz gminy i jej mieszkańców. Wielu zaznaczało, że bez jego pracy gmina nie działałaby tak prężnie i aktywnie.

Marek Jaworski nie żegna się jednak z pracą, ani też współpracą z gminą Teresin, gdyż objął właśnie stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. To nowe wyzwanie i bardzo odpowiedzialne, gdyż wymaga zdobycia nowych umiejętności.

Lubiany i poważany

Marek Jaworski przez wiele lat związany był z oświatą jako nauczyciel historii i WOS w Szkole Podstawowej w Paprotni oraz w gimnazjach w Teresinie i Szymanowie. Potem zajął się samorządnością. Został wybrany radnym i pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Teresin. Potem dostał propozycję współpracy z wójtem Markiem Olechowskim i przez ostatnie 14 lat go zastępował.

Mieszkańcy gminy Teresin o Marku Jaworskim wypowiadają się w superlatywach. Co prawda działał zawsze w cieniu Marka Olechowskiego, ale był świetnym zastępcą i wyręczał wójta w wielu sprawach. Dał się poznać jako osoba życzliwa, pomocna, służąca radą, w pełni zaangażowana w życie gminy i urzędu.

– Zawsze miał czas dla mieszkańców. Wójt jest ciągle zabiegany i nie zawsze może spotkać się i wysłuchać, co mieszkańcy gminy mają mu do przekazania. To spadało na Marka Jaworskiego. Nie unikał kontaktów, był cierpliwy i otwarty na każdego – mówi jedna z mieszkanek gminy.

Chwalą go też sołtysi za aktywność i współpracę na co dzień. Jak mówią, bywał często zapraszany na różne imprezy i spotkania – i nigdy nie zawodził. Choć gratulują mu nowego stanowiska, to stwierdzają, że będzie go w urzędzie gminy Teresin bardzo brak.

Kiedy w 2007 roku otrzymałem propozycję objęcia stanowiska zastępcy wójta, uznałem, że jest to dobry moment, by kontynuować te dobre rzeczy, które robiłem na początku mojej kariery samorządowej. Mam tu na myśli współpracę radnych między sobą, z wójtem i to, że rada nie jest teatrem różnych podchodów, rozgrywek, podszeptów i walki politycznej. Choć nie zawsze z panem wójtem we wszystkim zgadzaliśmy się, to zawsze dążyliśmy do jednego celu – lepszego życia w tej gminie – wspomniał Marek Jaworski.

Mieszkańcy liczą też, że będzie kontynuował swe pomysły i pasje. Były wójt od dawna interesuje się lokalną historią oraz genealogią. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Teresin – nasze korzenie”, jak też w zarządzie Związku Gmin Kolbiańskich, jako przewodniczący.

 Przesunięcia finansowe

 Z kolei duże zmiany nastąpiły w WPF. O 1,2 mln zł zwiększono limit wydatków w tym roku na urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w Granicach. Również dodatkowa kasa została skierowana na nową inwestycję, jaką jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Skotnikach. W tym roku na to zadanie przeznaczono 1 580 000 zł, a na przyszły rok, na dokończenie budowy – 125 270 zł.

Były też przesunięcia finansowe w uchwale budżetowej gminy. Do dochodów wprowadzono prawie 117,5 tys. zł, które są zwrotem części wydatków za zadania wykonane w ramach funduszu sołeckiego w ubiegłym roku. Gmina dostała też ponad 80 tys. zł subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz 10 tys. zł na realizację usług opiekuńczych i 7283 zł odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe.

W dziale wydatków radni dokonali zmian w funduszach sołeckich dla wsi Witoldów, Nowe Gnatowice i Mikołajew. Zwiększyli też wartość zadań inwestycyjnych, które są aktualnie realizowane. I tak na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Granicach przeznaczyli dodatkowo 145 tys. zł, na budowę kotłowni gazowej oraz ogrzewanie w strażnicy OSP Szymanów – 10 tys. zł, a na piec gazowy dla OSP i butlę gazową zewnętrzną dla OSP Skrzelew 2 tys. zł.

Jak inne gminy powiatu sochaczewskiego, również radni gminy Teresin wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie lat 2021-2027. Akceptacja radnych dla takich porozumień jest wymogiem ustawowym.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz