Saperzy i geodeci badają teren

Reklamy

W październiku rozpoczęły się badania i prace terenowe prowadzone przez konsultanta do spraw badań terenu oraz wykonawcę opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). To kolejny etap przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Te prace potrwają najdalej do października przyszłego roku. Wszystkie działania, choć nieinwazyjne, to jednak wymagają zgody właścicieli nieruchomości.

Na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki prace dotyczą rozpoznania saperskiego i są przeprowadzane przez wojska inżynieryjne. Celem tych badań jest sprawdzenie, czy pod terenem przeznaczonym na lotnisko i okoliczne inwestycje nie ma pozostałości powojennych i innych niewybuchów.

Z kolei w gminach   Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Nowa Sucha, Teresin i Wiskitki prowadzone są badania hydrogeologiczne, a także w gminach Bolimów, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki i Wiskitki prace geofizyczne i geotechniczne.

Wyczyszczą co się da

Rozpoznanie saperskie terenu zaczęło się w połowie października i realizowanie jest na potrzeby Master Planu oraz dokumentacji przedprojektowej CPK. Wykonawca przeprowadza tam prace geologiczne, geodezyjne i archeologiczne, związane z poszukiwaniem niewybuchów, niewypałów oraz przedmiotów pochodzenia wojennego, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

Prace te prowadzone są w porozumieniu z mieszkańcami, od których specjaliści uzyskują informacje o danym terenie i działaniach wojennych, jakie tam się odbywały. Poszukiwania prowadzone są wykrywaczami metali. Aby nie zniszczyć upraw oraz uniknąć ewentualnych szkód, część obszarów przeszukiwana jest za pomocą dronu, na którym będzie umieszczony wykrywacz. Urządzenie to nie rejestruje ani dźwięku, ani obrazu, a naloty wykonane są z dala od zabudowań, przez operatora z uprawnieniami. Działania archeologiczne odbywają się tylko w miejscach wskazanych przez wykrywacze metalu i przy udziale osób wyposażonych w ręczne wykrywacze.

Po zidentyfikowaniu wojennego artefaktu, jest on wydobywany i przekazywany do muzeum, jeśli jest zabytkiem. W przypadku ujawnienia niewybuchów i niewypałów pochodzenia wojennego na badanym terenie, powiadamiana jest komenda powiatowa policji, urząd gminy oraz właściciel gruntu. Potem niebezpieczne przedmioty są przekazywane saperom do unieszkodliwienia, a teren przywracany do stanu sprzed badań. Prace archeologiczne z rozpoznaniem saperskim mają zakończyć się 31 marca 2022 roku. Działania te już trwają.

Sprawdzą jakość gruntu

W związku z pracami hydrologicznymi gruntów, prowadzonymi przez konsultanta ds. badań terenu, rozpoczęły się też działania związane z pozyskiwaniem zgód od właścicieli nieruchomości. Zgody te dotyczą prac geologicznych wykonywanych dla opracowania dokumentacji hydrogeologicznej, co z kolei jest wymogiem potrzebnym do sporządzenia dokumentacji przedprojektowej do budowy CPK. Z mieszkańcami gmin kontaktują się przedstawiciele firmy Multiconsult Polska, która pełni funkcję konsultanta. Jednak uczestniczący w badaniach przedstawiciele firmy muszą legitymować się imiennymi identyfikatorami wydanymi przez spółkę CPK.

Prace hydrogeologiczne prowadzi firma UNI-GEO Warszawa oraz firma UNI-GEO Piotr Rant, podwykonawcy firmy Multiconsult Polska. Natomiast prace geofizyczne i geotechniczne realizuje firma Geo4Tech, a badania geofizyczne firma Geopartner Geofizyka, podwykonawcy IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo. Terenowe prace geofizyczne oraz geotechniczne mają trwać od 26 października do 24 stycznia przyszłego roku. W razie konieczności ich termin może być wydłużony do 14 października 2022 roku. Tu również pracownicy powinni mieć imienne identyfikatory wydane przez CPK.

Badania geotechniczne polegają na wykonaniu odwiertów za pomocą wiertnic mechanicznych oraz ręcznych, a także wykonaniu sondowań w celu ustalenia parametrów gruntu i poboru próbek ziemi, i wody podziemnej do badań laboratoryjnych. Potem teren badań ma być przywrócony do stanu pierwotnego. Prowadzone są pomiary metodą elektrooporową, która polega na wykorzystaniu zjawiska przepływu prądu stałego przez ośrodek geologiczny. Na tej podstawie określa się zróżnicowanie oporu elektrycznego gruntów i skał, a to pozwala określić ich strukturę i ustalić, jakie obiekty i jak wyposażone mogą tam stanąć. Po wykonaniu pomiarów wszystkie oznakowania zostaną usunięte.

Sprzęt geofizyczny przewożony jest na miejsce po istniejących drogach komunikacyjnych, a w przypadku braku tychże, transport odbywa się bez użycia samochodu. Pomiary geofizyczne i geodezyjne nie naruszają warunków hydrogeologicznych, nie powodują też uszkodzeń drzew i drzewostanu, nie niszczą środowiska naturalnego oraz nie powodują trwałych zmian na powierzchni ziemi. Są więc bezpieczne dla natury i człowieka.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Nowa Sucha

.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz