Rodzinne domy dla samotnych

fot.pixabay

Gmina Nowa Sucha chce na swoim terenie utworzyć nową formę opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. To pomysł utworzenia rodzinnych domów pomocy, działających na podobnych zasadach, jak rodzinne domy dziecka. Na stronach Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pojawiła się właśnie taka propozycja.

W ramach programu rozwoju rodzinnych domów pomocy będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie związane z tworzeniem nowych domów i o dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z kierowaniem osób do tych placówek.

Wsparcie dla starszych

­„Forma usług opiekuńczych w postaci rodzinnego domu pomocy jest ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia, jaką jest dom pomocy społecznej – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Urzędnicy ministerialni biorą pod uwagę procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa. Istnieje zatem potrzeba rozwoju rodzinnych form wsparcia dla osób, które wymagają szerokiego zakresu usług opiekuńczych, ale jednocześnie nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy ze specjalistyczną opieką oferowaną przez państwo.

­– To taka forma pośredniego wsparcia dla osób samotnych, które są niezaradne życiowo, ale nie muszą być w placówkach publicznych. Opieka rodzinna i wsparcie, nawet dobrym słowem, im wystarczy – mówi jedna z mieszkanek gminy Nowa Sucha. Uważa, że to świetny pomysł na pomoc potrzebującym seniorom i niepełnosprawnym.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje, że program rozwoju rodzinnych domów pomocy jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność, a jego najważniejszym celem jest poprawa dostępności usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy i rozwój tej formy wsparcia.

Jak uważają w Urzędzie Gminy Nowa Sucha, to lepsza forma wsparcia niż wysyłanie starszej, czy chorej osoby na inny kraniec Polski.

Zasady są proste

Program dotyczący rodzinnych domów opieki składa się z dwóch modułów. Pierwszy zakłada dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do tych domów. Koszty pobytu osób w placówkach obejmą do 30 procent kosztów ponoszonych przez gminy za pobyt osób kierowanych do RDP przed 2022 rokiem i do 50 procent kosztów ponoszonych przez gminy w przypadku nowo kierowanych osób, czyli skierowanych decyzją administracyjną w 2022 roku.

Drugi moduł, to dofinansowanie kosztów remontu lub zakupu wyposażenia w przypadku tworzenia nowego rodzinnego domu pomocy. To dofinansowanie do 80 procent kosztów realizacji zadania, czyli kosztów remontu lub zakupu wyposażenia celem dostosowania budynku, jaki gmina udostępni z własnych zasobów lub organizacji pożytku publicznego. Dofinansowanie dostanie też osoba fizyczna, jeśli uruchomi rodzinny dom pomocy.

RDP może prowadzić osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego na podstawie umowy zawartej z gminą. Domy przeznaczone są dla nie mniej niż trzech, a nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób, wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych i bytowych. Gmina Nowa Sucha chce uruchomić takie możliwości na swoim terenie i składa właśnie wniosek w tej sprawie. Czy inne gminy powiatu sochaczewskiego zdecydują się na taki krok, to się niebawem okaże.

Bogumiła Nowak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz