Pracowite rozmowy w gminie

Reklamy

RYBNO Zakończyła się jesienna edycja spotkań Damiana Jaworskiego, wójta gminy Rybno, z mieszkańcami. Jak zaznacza, nie były to spotkania sołeckie, choć odbywały się w podobnej formule.

­– My nie mamy wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Zgodnie z wolą mieszkańców nie zamierzamy tego czynić. Gmina jest mała i te fundusze na poszczególne miejscowości są niewielkie. Zdecydowaliśmy się na to, by funduszy sołeckich nie wyodrębniać. Staramy się robić za otrzymane dotacje i z budżetu tyle, ile dajemy radę – informuje wójt gminy Rybno.

Przez cały wrzesień odbyło się w sumie 9 spotkań z mieszkańcami 243 sołectw z terenu gminy Rybno. Wójt wraz z Bożeną Samson, radną powiatu sochaczewskiego, wysłuchał opinii i uwag mieszkańców do przedstawionych im dokumentów, m.in. sprawozdania z działalności władz gminy, a także dotyczącego aktualnego stan inwestycji na terenie gminy. Jak też podsumowano osiągnięcia gminy w minionym roku.

­– Spotkania okresowe z mieszkańcami są potrzebne, gdyż są okazją do omówienia wszelkich spraw, które mają znaczenie dla funkcjonowania sołectw, jak również do bezpośredniego zapoznania się z bieżącą sytuacją na szczeblu gminnym i powiatowym. Tegoroczne spotkania przebiegły pod hasłem: „Służyć Gminie, Słuchać Mieszkańców”. Przybliżyły mi one bardziej potrzeby mieszkańców oraz ich oczekiwania na przyszły rok – dodał wójt, zaznaczając, że wszelkie uwagi zostaną uwzględnione przy opracowywaniu przyszłorocznego budżetu gminy.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz