Powstaje kładka i rondo

Reklamy

PODKAMPINOS Jak już informowaliśmy, powiat warszawski zachodni uzyskał dofinansowanie z Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy fragmentu ulicy Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie (gm. Kampinos).

Przyznano 3 mln 47 tys. 78 zł, to jest ok. 50 procent kosztów zadania. Poprzednio informowaliśmy o szacowanym dość wysokim koszcie inwestycji, okazuje się jednak, że będzie on niższy. I tak wartość całej inwestycji obejmującej obydwa zadania, roboty budowlane i nadzór inwestorski, zgodnie z zawartymi umowami wynosi 5,7 mln zł. Wydatek ten będzie sfinansowany dzięki wspomnianej powyżej dotacji, pozostałą kwotę pokryją solidarnie Powiat Warszawski Zachodni i Gmina Kampinos.

Prace przy budowie ronda postępują. Wykonano już wycinkę drzew, rozpoczęto prace ziemne przygotowujące teren pod poszerzenie jezdni oraz nowo projektowany chodnik, wykonywane są również przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych. Koszt budowy ronda wyniesie około 4,6 mln zł, a termin zakończenia prac nastąpi pod koniec tego roku.

Trwają także prace przy budowie kładki. W najbliższym czasie zamontowane zostaną stalowe dźwigary i będzie wykonana płyta nośna. W ramach tego zadania koryto rzeki wzmocnione zostanie płytami betonowymi. Koszt budowy kładki wyniesie około milion złotych, prace przy tej inwestycji powinny zostać ukończone pod koniec listopada tego roku.

Fot Marcin Łada

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz