Pierwszy raz od pół roku

fot.podglądowe

SOCHACZEW Po raz kolejny w tym roku miejscy radni zbiorą się na sesji rady miasta. Tym razem obrady odbędą się 20 października o godz. 14.00 w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy 15 Sierpnia 83.

Oznacza to, że po prawie półtorarocznej przerwie – spowodowanej ograniczeniami związanymi z epidemią covid – w jednym miejscu zbierze się 21 radnych. Dotychczas sesje odbywały się za pośrednictwem łączy internetowych. Dodajmy, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miejskiego.

Podczas nachodzącej sesji radni będą głosowali nad 23 projektami uchwał oraz wysłuchają sprawozdania o wykonaniu budżetu miasta za pierwsze półrocze tego roku. Rada zajmie się m.in. zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz dokona zmian w budżecie miasta, wpisując do niego nowe inwestycje. Rozpatrzona zostanie również uchwała dotycząca ustalenia dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych.

Niewykluczone, że emocje pojawią się podczas dyskusji nad nowymi stawkami podatku od nieruchomości oraz w sprawie rozszerzenia sochaczewskiej strefy płatnego parkowania.

Rada na sesji przyjmie także kilka programów, w tym Program Wspierania Rodziny oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozpatrzone zostaną ponadto uchwały dotyczące nabycia między innymi gruntów potrzebnych pod poszerzenie ulicy Granicznej oraz zakupu od PKP zabytkowej wieży ciśnień wraz z przylegającym do niej terenem, na którym znajduje się wybudowany przez samorząd parking.

Sesję jak zwykle zakończą zapytania i wolne wnioski radnych oraz sprawy różne.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz