Park dostał dotację

fot.pixabay

KAMPINOS Pod koniec września zapadły rozstrzygnięcia co do dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Kampinoski Park Narodowy otrzymał z tego programu dotację o którą bardzo zabiegał.

Otrzymana kwota – 6,3 miliona złotych – przeznaczona zostanie na przeprowadzenie pierwokupów gruntów prywatnych znajdujących się w granicach parku. Pieniądze z Funduszu pozwolą na pozyskanie dla przyrody około 38 hektarów. Następnie na tych terenach prowadzone będą zabiegi rozszerzające ochronę nad cennymi zasobami.

Planowane zakupy dotyczą działek z Brzozówce, Starej Dąbrowie, Famułkach Królewskich i Kępiastym. Są to miejsca występowania m. in. żurawia, bociana czarnego, słowika szarego, dudka, podkląsawy, a także łosia, wilka i jelenia. Wśród roślinności dostępne są tu m. in. czarcikęsik kluk i kruszczyk szerokolistny.

Dzięki zabiegom ochronnym będą one mogły się odrodzić i wzbogacić puszczańską przyrodę.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz