Morze ubóstwa w Sochaczewie

Fot. Pixabay

Prawie 12 milionów złotych z miejskiego budżetu zostanie przeznaczonych w tym roku na pomoc dla najuboższych mieszkańców Sochaczewa. Jeżeli do tego dodamy 52 miliony złotych, które wypłacane są na wsparcie sochaczewskich rodzin, oraz 3 miliony złotych na zapewnienie opieki wychowawczej, to okaże się, że szeroko pojęta pomoc społeczna jest największym zadaniem realizowanym przez sochaczewski samorząd.

W tegorocznym budżecie Sochaczewa, który jest największy w historii miasta i wynosi 195 391 791 złotych, na pomoc społeczną przeznaczono 11 682 761 złotych. Nie oznacza to jednak, że miasto postanowiło zmniejszyć wydatki na ten cel, w poprzednim roku było to prawie 14 mln złotych. Wprost przeciwnie.

Sumując wszystkie środki zapisane w budżecie, związane z szeroko pojętym wsparciem mieszkańców przez samorząd, okazuje się, że w tym roku wyniosą one 66 523 996 złotych. Co oznacza, że stanowią one największą część wydatków miasta. Dla porównania, koszty związane z utrzymaniem sochaczewskiej oświaty to 65 603 464 zł, czyli o prawie milion mniej.

Czy oznacza to, że w Sochaczewie, mimo wdrożenia rządowych programów wsparcia rodziny, nadal mamy do czynienia ze skrajnym i powszechnym ubóstwem?

Bieda ma się dobrze

Jak wynika z danych Urzędu Miejskiego, opracowanych na podstawie informacji przekazanych przez Centrum Usług Społecznych, zjawisko to powoli przechodzi do historii. Jednak nadal na terenie Sochaczewa są osoby, które potrzebują pomocy.

W czerwcu 2021 roku Sochaczew zamieszkiwało 33 868 osób. Jak wynika z danych CUS, z pomocy społecznej korzystało w pierwszej połowie tego roku 1958 osób, czyli co siedemnasty mieszkaniec Sochaczewa. Dodajmy, że dane te nie dotyczą rządowych programów wsparcia rodziny, jak chociażby program 500 Plus.

Tylko w pierwszym półroczu tego roku, czyli w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku – jak wynika z naszych informacji – CUS przyznało 1553 decyzje pomocy społecznej, 721 decyzji świadczeń rodzinnych oraz 48 decyzji funduszu alimentacyjnego.

Wśród rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej, podobnie jak i w poprzednich latach, największą grupę stanowią rodziny z dziećmi. Pozostałą część stanowią rodziny niepełne oraz rodziny emerytów i rencistów. Najczęstszymi powodami, które skłaniały mieszkańców Sochaczewa do ubiegania się o pomoc miasta, są ubóstwo – 552 osób, bezrobocie – 388 osób, długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność – 309 osób.

Nadal są to również świadczenia pieniężne w formie zasiłków. Na ich wypłatę w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano 1 122 527 zł. Należy również dodać, że miasto poprzez CUS realizuje także program „Posiłek w szkole i w domu”, poprzez finansowanie dzieciom posiłków w placówkach oświatowych, m.in. w szkołach, żłobkach, przedszkolach. Tym programem objętych jest na terenie miasta 580 osób.

Tragedia najmłodszych

Ale pomoc samorządu nie ogranicza się tylko do pomocy pieniężnej, czy też rzeczowej. To także praca z rodziną prowadzona przez zatrudnionych w CUS asystentów rodziny. A ta ma za zadanie wspomagać rodzinę w osiągnięciu przez nią stabilizacji życiowej, umożliwiającej prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Okazuje się, że tam pomoc jest nadal potrzebna. Na przykład w 2019 roku pomocą asystentów objętych były 54 rodziny, w których znajdowało się 86 dzieci. Natomiast od stycznia do czerwca tego roku asystenci pomagali 48 rodzinom, w których było 90 dzieci. Na tym jednak nie koniec.

W ramach wspierania rodziny w Centrum prowadzone są działania mające na celu pomoc rodzinie w przezwyciężeniu trudności i prawidłowym wykonywaniu obowiązków rodzicielskich. Chodzi o tak zwane konsultacje. O ile w 2019 r. odbyło się ich 1244, to w roku 2020 odbyło się 1500 konsultacji.

Najtragiczniejsze jest jednak to, że mimo wielomilionowej pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom Sochaczewa oraz wspierania rodzin przez asystentów i konsultantów, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w tym roku przebywało 20 dzieci a w rodzinach zastępczych 18 dzieci. Dla porównania w 2019 r. w takich placówkach przebywało łącznie 27 dzieci, a w ubiegłym roku – 24. Aby zapewnić im namiastkę domu, miasto przeznaczy na ten cel w tym roku 670 tysięcy złotych.

Pomoc dla wszystkich

Dodajmy, że samorząd Sochaczewa pokrywa także część kosztów związanych z pobytem jego mieszkańców, np. seniorów w domach opieki, jak i w schroniskach dla bezdomnych. Koszt w przypadku tych ostatnich to ponad pół miliona złotych, a dokładnie – 561 440 zł. Do tego dodajmy, że pomoc społeczna to także wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

Nie zapominajmy również o wsparciu finansowym dla organizacji zajmujących się pomocą sochaczewskiej młodzieży, pomocy Szpitalowi Powiatowemu, funkcjonowaniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej, czy darmowy dostęp do Internetu dla najuboższych.

Warto także wspomnieć o tym, że pomoc samorządu skierowana jest nie tylko do najuboższych mieszkańców. Na przykład w tym roku miejski samorząd przeznaczy blisko 400 tysięcy złotych na wydatki wynikające z Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, Sochaczewskiej Karty Rodziny, Sochaczewskiej Karty Seniora, programu Sochaczew Weteranom oraz Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi. Należy również dodać, że pomoc społeczna to także darmowa komunikacja dla najmłodszych mieszkańców Sochaczewa, badania zdrowotne czy stypendia przyznawane dla najzdolniejszych uczniów.

Jerzy Szostak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz