Miasto podniesie podatki

fot.pixabay

W tym tygodniu zakończą się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Jak wynika z zamieszczonego na stronie Urzędu Miejskiego dokumentu, czeka nas minimalna – druga w ciągu ostatnich dziesięciu lat – podwyżka podatków na terenie miasta.

Zapowiadana podwyżka lokalnych podatków nie powinna nikogo dziwić. Tym bardziej, że miejskie daniny nie były podnoszone od lat. Na przykład w ubiegłym roku Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa, poprosił radnych o niepodwyższanie lokalnych opłat ze względu na obostrzenia związane epidemią covid i utratę części dochodów przez mieszkańców oraz sochaczewskie firmy. Stało się tak, mimo że symboliczny wzrost o 1 procent, czyli znacznie poniżej inflacji, dałby budżetowi miasta ponad ćwierć miliona.

Wnioskowałem o zostawienie stawek podatkowych od nieruchomości na poziomie z 2020 roku, a od środków transportowych na poziomie z 2016 roku, bo jestem przekonany, że przed nami trudny czas i nie można sochaczewskich rodzin oraz firm transportowych dodatkowo obciążać. Oszczędzając i pozyskując dotacje zewnętrzne, mam nadzieję, że samorząd przetrwa ten trudny rok bez ograniczania działalności, ale dla mnie równie ważne jest, aby udało się przetrwać sochaczewskim firmom. Dziś liczą one każdą złotówkę, stąd moja prośba do radnych, aby podatki zamrozić – mówił wówczas Piotr Osiecki.

Teraz jednak miasto nie ma wyjścia i będzie musiało je podnieść. Powód jest prozaicznie prosty, to gwałtowny wzrost inflacji. A ta z kolei wpływa na koszty zaplanowanych na przyszły rok inwestycji oraz funkcjonowanie jednostek podległych miejskiemu samorządowi w tym oświaty.

Kosmetyczna korekta

Okazuje się jednak, że wzrost lokalnych danin nie będzie tak drastyczny, jak można przeczytać na niektórych lokalnych portalach. Będzie on znacznie niższy niż panująca inflacja. Co więc czeka nas od nowego roku?

Otóż w skierowanym do konsultacji społecznych dokumencie można przeczytać, że od 1 stycznia 2022 roku stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, wyniesie 1,03 zł od metra kwadratowego powierzchni, obecnie jest to 0,95 zł, co jest wzrostem o 8 groszy. Z kolei 5,17 zł od hektara powierzchni zapłacimy za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych, teraz stawka wynosi 4,80 zł – wzrost o 37 groszy. Natomiast w przypadku pozostałych gruntów – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka podatku wyniesie o 4 grosze więcej – z obecnej obowiązującej 0,50 zł od 1 m kw. powierzchni do 0,54 zł.

Ponadto dla obszarów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których plan zagospodarowania przewiduje zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym – a na których od wejścia w życie planu upłynęły 4 lata i budowa nie została zakończona – stawka będzie wynosiła 3,40 zł za metr kwadratowy powierzchni, obecnie jest to 3,15 zł.

W granicach rozsądku

Wzrośnie także stawka podatku od mieszkań. Jednak w tym przypadku nie powinna być ona drastycznym odciążeniem dla właścicieli. Otóż podskoczy z obecnych 81 groszy za metr kwadratowy mieszkania do 0,89. Co w przypadku sześćdziesięciometrowego lokalu oznacza wzrost podatku o około 5 zł w skali roku.

Największy wzrost podatków czeka nas natomiast w przypadku budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie to 25,74 zł za m kw. od powierzchni użytkowej. Obecnie jest to 23,90 zł, czyli mamy do czynienia ze wzrostem opłaty o 1,84 zł. Więcej zapłacimy również za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni, gdy prowadzimy działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, tu stawka podatku zostanie podniesiona z 11,18 zł do 12,04.

Z kolei za m kw. powierzchni użytkowej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych podatek wyniesie od nowego roku 5,25 zł obecnie jest to 4,87 zł. Natomiast w przypadku pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, zamiast 8,05 zł/ m kw. będzie 8,68 zł. Nie zmienia się natomiast opłaty od tzw. budowli, do których zaliczamy m.in. garaże. Tu nadal będzie obowiązywała stawka w wysokości 2 procent ich wartości.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz