Miasto dopłaci do śmieci

Za nami kolejna tegoroczna sesja Rady Miejskiej. Radni zdecydowali na niej o podniesieniu w przyszłym roku lokalnych podatków, rozszerzeniu strefy płatnego parkowania oraz zakupie przez miasto zabytkowej wieży ciśnień od PKP. Najbardziej ucieszy jednak wszystkich to, że na prośbę burmistrza postanowiono przeznaczyć ponad milion złotych z budżetu Sochaczewa na dopłaty do zbiórki odpadów, aby mieszkańcy nie musieli w tym roku płacić wyższych stawek za ich wywóz. Co ciekawe tej propozycji nie poparła opozycja.

To była najdłuższa tegoroczna sesji rady miejskiej i jednocześnie pierwsza, którą radni odbyli wspólnie a nie poprzez łącza internetowe. Być może fakt, że przez pod rok radni nie mogli się spotykać na sesjach i obradować w trybie stacjonarnym spowodował, że postanowili nadrobić zaległości i obrady przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.

Nie poparli dopłat

Pierwsze, już tradycyjne „zgrzyty” pomiędzy władzami miasta a opozycją zaczęły się podczas przyjmowania uchwały budżetowej. Tej tradycyjnie opozycja nie poprała. Czemu należy się dziwić, nie tylko, dlatego że zwiększono środki na tegoroczne inwestycje. Ale przede wszystkim ze względu na to, że dzięki jej zapisom mieszkańcy Sochaczewa nie będą musieli w tym roku płacić wyższych stawek za wywóz śmieci. Na ten cel zdecydowano się przeznaczyć z tegorocznego budżetu miasta 1,2 mln zł. Dodajmy, że to drugie w tym roku tego typu dofinansowanie. Wcześniej to znaczy w czerwcu do wywozu śmieci dołożono 2 mln zł. Natomiast konieczność kolejnej dopłaty wynika z zapisów ustawy a ta przewiduje, że w sytuacji, gdy rosną wydatki związane z transportem, utylizacją odpadów oraz wzrasta ilość produkowanych śmieci firma śmieciowa może zażądać wyższych opłat. Należy również dodać, że między 2019 a 2020 ilość odpadów wrzuconych do koszy wzrosła na terenie Sochaczewa z 8,1 tys. to do 10,5 tys. ton, czyli o 30 procent. Z kolei w pierwszym półroczu tego roku trafiło ich do śmietników 6 tys. ton śmieci, co oznacza, że do końca roku można się spodziewać 12 tys. ton, co jest wzrostem w porównaniu z 2019 r. o 50 procent. Warto także wspomnieć o tym, że w ostatnim czasie najbardziej niepokoi ilość odpadów biodegradowalnych trafiających do worków i koszy, głównie trawy i zgrabionych z przydomowych trawników liści. W 2019 roku forma Trakt zabrała z terenu miasta 835 ton odpadów bio, w minionym roku już 2000 ton, czyli dwa i pół razy tyle. Jeśli dodamy, że zgodne z prawem zagospodarowanie 1 tony odpadów kosztuje ok. 900 zł, łatwo wyliczyć, że w skali roku koszt utylizacji biośmieci sięga 1,8 mln złotych. Pozycji jednak te dane nie przekonały i nie poparła zmian w uchwalę budżetowej.

Zgrzyt z dotacjami

Tym samym nie poprała ona również zapisów dotyczących zwiększenia o 50 tys. zł planowanych dochodów z strefy płatnego parkowania i jednocześnie zwiększenia o taką samą kwotę wydatków na jej utrzymanie. Podobnie było z dotacją do Zakładu Komunikacji Miejskiej w wysokości 165,6 tys. zł. Ma być ona przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydłużeniem tras kursowania autobusów, a to było spowodowane zmianą ich tras w związku z remontami ulicy na terenie Sochaczewa. Opozycja nie poparła również dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 370 tys. zł. W tym przypadku ma ona pokryć starty spowodowane zamknięciem obiektów sportowych w tym pływalni w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią covid. Zdziwieni budzi także fakt, że opozycja nie poparła również propozycji przeznaczenia z budżetu miasta 135,3 tys. zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej otrzymało Centrum Usług Społecznych. Dodajmy, że gdy osoba starsza, samotna i niesamodzielna ma niskie dochody i nie może liczyć na wsparcie bliskich, wówczas część kosztów związanych z jej pobytem w DPS pokrywa samorząd.

 Podnieśli podatki

Zmiany w budżecie zostaną jednak wprowadzone, ponieważ zostały one poparte przez radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego. Radny opozycji nie poparli również uchwały dotyczącej zakupu przez miasto od PKP zabytkowej wieży ciśnień, która znajduje się na terenie wybudowanego przez miejski samorząd bezpłatnego parkingu przy dworcu kolejowym. Przeciwnicy tej uchwały argumentowali, że nie zostanie ona poparto, ponieważ nie wiadomo, jakie koszty poniesie miasto z tytułu.

Poparcie całej rady nie znalazła również propozycja dotycząca podniesienie w przyszłym roku lokalnych podatków od nieruchomości w tym przypadku opozycja była przeciw. Poparła za to uchwałę o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania. Dodajmy, że ta, choć część radnych postulowała dodatkowej jej rozszerzenie, nie będzie obejmowała placu przed Urzędem Miejski i Urzędem Skarbowym.

Radni zdecydowali także o wsparciu finansowym samorządy Mazowsza i samorządu powiatu sochaczewskiego. Ma ono zostać przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy 15 Sierpnia oraz przebudowy skrzyżowania ulicy Płockiej z ulicą Gawłowską. Poparcie rady znalazła także propozycja wykupu od prywatnych właścicieli części gruntów, co umożliwi m.in. rozpoczęcie przebudowy nieutwardzonego do tej pory odcinka ulicy Granicznej.

Jerzy Szostak

Fot.: UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz