Jest projekt koncepcyjny rozbudowy „Iwaszkiewicza”

Pracownia Projektowa ARCHIVISION ze Skierniewic, która otrzymała od Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku szkolnego przy ulicy Fryderyka Chopina dla potrzeb Zespołu Szkół im. Iwaszkiewicza w Sochaczewie złożyła projekt koncepcyjny. Wykonanie tej dokumentacji projektowej otwiera drogę do realizacji przez Powiat kolejnej inwestycji oświatowej. W czwartek, 7 października miały miejsce konsultacje koncepcji. W spotkaniu, które odbyło się na terenie szkoły uczestniczył wicestarosta Tadeusz Głuchowski.

Przypomnijmy, Zarząd Powiatu w Sochaczewie podjął w tym roku decyzję o rozbudowie siedziby Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza. Rozbudowa dotyczy budynku po dawnym „Chemiku” zlokalizowanego przy ul. Chopina 99a. Będzie to kolejna wielka inwestycja oświatowa, którą zaplanowano. Wcześniej powstał już bowiem  m.in. kompleks boisk przy LO im F. Chopina, boisko trawiaste przy „Ogrodniku”, trwa budowa hali sportowej dla „80-tki”. Szkoły zyskały nowe pracownie dydaktyczne, sukcesywnie realizowane są remonty.

Projekt koncepcyjny złożony przez pracownie ARCHIVISION określa wstępną wizję funkcjonalno – przestrzenną projektowanej przestrzeni. Zawiera m.in. podstawowe rozwiązania funkcjonalne wszystkich kondygnacji, bryłę inwestycji przedstawioną na elewacjach, wizualizacje oraz opisowe zestawienie podstawowych danych technicznych i parametrów użytkowych. Poddano go konsultacji z przyszłym użytkownikiem. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Hanna Bonecka wraz z pracownikami szkoły. Obecny był także wicestarosta Tadeusz Głuchowski, nadzorujący z ramienia Zarządu inwestycję oraz dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji Urszula Opasiak.

Wraz z projektantem Michałem Krawczykiem szczegółowo przeanalizowano zaproponowany szkic.  Wniesiono uwagi i sugestie. Kolejnym krokiem będzie ich naniesienie i ponowne przedstawienie  do akceptacji.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz