Jesienna wojna ze szczurami

fot.pixabay

SOCHACZEW W przyszłym tygodniu na terenie Sochaczewa rozpocznie się jesienna deratyzacja, która potrwa od 11 października do 11 grudnia.

Do jej przeprowadzenia zobowiązani są wszyscy właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami zlokalizowanymi na terenie miasta Sochaczew.

Deratyzacją objęte są w szczególności: zakłady pracy i obiekty produkcyjne, usługowe, użyteczności publicznej, instytucje, sklepy, restauracje, hurtownie, magazyny, budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, biurowe, gospodarcze, produkcyjne, szkoły, przedszkola, żłobki, zakłady opieki zdrowotnej, korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, pomieszczenia i altany na pojemniki do gromadzenia odpadów; kanalizacja deszczowa i sanitarna na obszarze całego miasta, w tym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków; sieć ciepłownicza na terenie miasta; teren targowiska przy ul. Pokoju.

Przed przystąpieniem do deratyzacji należy zaopatrzyć się w trutkę na gryzonie oraz oczyścić z odpadów i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć przed dostępem gryzoni artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt oraz uniemożliwić im dostęp do wody. Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości mogą wykonać deratyzację we własnym zakresie lub zlecić wykonanie prac wyspecjalizowanym jednostkom.

Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, umieszczając jednocześnie w tych miejscach komunikat o wyłożeniu trutki wraz z informacją o grożącym niebezpieczeństwie otrucia ludzi i zwierząt. Pamiętajmy o tym, aby do trutki nie miały dostępu zwierzęta domowe oraz ptaki.

opr. atu

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz