GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

fot.pixabay
Reklamy

Do 4 listopada br. będą przyjmowane wnioski   w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

W programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Teresin z terenów po byłych PPGR: SHRO Pawłowice, SHRO Skotniki, SHRO Strugi, SHRO Szymanów. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

Warunkiem udziału w programie jest:

  1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie należy dołączyć do oświadczenia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7).

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć  do 4 listopada 2021r. do godz. 15.00, w Biurze Obsługi Mieszkańców w  UG Teresin, ul. Zielona 20. Oświadczenia można pobrać ze strony www.teresin.pl lub w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Do pobrania: Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego,
Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu,
Zgoda na przetwarzanie danych – Granty PPGR – opiekun, rodzic,
Zgoda na przetwarzanie danych osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu.

UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz