Drony zajrzą do kominów

fot.pixabay
Miasto nie ustaje w staraniach o poprawę jakości powietrza. Tym razem wykorzysta metodę, która jeszcze niedawno mogłaby wydawać się rodem z filmów science-fiction – wynajmie drony do kontroli spalin wydobywających się z sochaczewskich kominów.

Burmistrz zdecydował o wynajęciu firmy, która przeprowadzi analizę spalin z palenisk eksploatowanych na terenie Sochaczewa. W tym celu w powietrze wypuszczone zostaną drony, które w wybrane dni, między 8 listopada a 15 grudnia, dokonają analizy dymu wydobywającego się z kominów. Wyniki będą przekazywane w czasie rzeczywistym do operatora drona, a po zakończeniu każdego dnia pomiarowego urząd miasta otrzyma zbiorczy raport. Drony wyposażone będą w nawigację, co pozwoli na precyzyjne zlokalizowanie i wytypowanie najbardziej „kopcących” posesji.

Wygenerowany raport pozwoli na ocenę składu chemicznego spalin z komina w oparciu o takie związki jak chlorowodór, chlor, siarkowodór, cyjanowodór, formaldehydy, lotne związki organiczne oraz pyły zawieszone. Ich obecność i ilość pozwoli z dużym prawdopodobieństwem wskazać, co zostało spalone w danym piecu.

Przypomnijmy, że od lipca 2018 roku w piecach nie można już spalać mułu i flotokoncentratu, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3mm, drewna o wilgotności powyżej 20%. Oczywiście niedozwolone jest także spalanie śmieci.

– W Sochaczewie jest około ośmiu tysięcy budynków – mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM Agnieszka Tomaszewska. – Na podstawie raportów z dronów będziemy mogli wytypować te nieruchomości, do których skierowana zostanie kontrola z urzędu miasta. Nasi pracownicy sprawdzą osobiście prawidłowość procesu spalania.

W tym roku miasto zaplanowało przeprowadzenie około 140 kontroli palenisk w eksploatowanych przez mieszkańców piecach. Kontrole przeprowadzone zostaną w szczycie sezonu grzewczego i obejmą każdą z dzielnic. Jeśli ktoś nie wpuści kontrolerów, sporządzony zostanie wobec niego wniosek o ukaranie, taki sam jak ten, przygotowywany w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

– Miasto nie zyskuje finansowo gdy ktoś zostanie ukarany – mówi Agnieszka Tomaszewska. – Grzywna nakładana jest przez sąd. Działania magistratu podyktowane są jedynie troską o zdrowie mieszkańców Sochaczewa. Osoby które posiadają jeszcze piec na paliwo, którego nie można już stosować, na przykład miał, zachęcam do wymiany pieca. Dofinansowanie do zakupu ekologicznego pieca można uzyskać w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Przypomnijmy, że od poniedziałku do piątku w ratuszu działa punkt konsultacyjny „Czystego Powietrza”. Szczegółowych informacji o programie, jego zasadach, udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska.

Program „Czyste Powietrze” ruszył jesienią 2018 r. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Warto się pospieszyć by wziąć w nim udział, ponieważ zakup i montaż kotła na węgiel w ramach „Czystego Powietrza” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku.  Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe. (seb)

źródło: UM, fot. Wojciech Mateusiak – www.cedd.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz