Droga Mistrzewice – Helenka po remoncie

Reklamy

Wyremontowany, 3 kilometrowy fragment drogi powiatowej w gminie Młodzieszyn oficjalnie, 20 października oddano do użytku. Remont objął część ważnego ciągu komunikacyjnego na odcinku Mistrzewice – Helenka. Inwestycję, za cenę ponad 1 mln zł wykonała sochaczewska „Prima”. Zadanie zrealizowano z 80% dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostałą częścią kosztów podzieliły się równomiernie powiat sochaczewski i gmina Młodzieszyn.

Stara nawierzchnia została usunięta, położono nową, na wzmocnionym podłożu, polegało to na mechanicznym frezowaniu nawierzchni bitumicznej, skropieniu nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, ułożeniu siatki z włókna szklanego, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu ciężkiego. Pobocza uzupełniono je kruszywem łamanym. Wykonano odwodnienie, odmulenie, wyczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów przydrożnych. Wyremontowany oraz oznakowany odcinek drogi w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników.

– Trzeba podkreślić, iż ta inwestycja, jak większość prowadzonych w ostatnim czasie przez samorząd powiatu sochaczewskiego, była możliwa do zrealizowania głównie dzięki środkom, po które udaje nam się sięgać z wprowadzanych przez rząd programów takich jak m.in. Funduszu Rozwoju Dróg. W ich pozyskaniu zawsze pomaga, nasz przedstawiciel w Sejmie RP – poseł Maciej Małecki, troskliwie dbający o rejon, który reprezentuje. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż poprzez to zyskują przede wszystkim mieszkańcy naszego powiatu, którzy na co dzień korzystają z tej infrastruktury. We wszystkich tych działaniach dążących do rozwoju i poprawy bezpieczeństwa, jakości życia i funkcjonowania mieszkańców powiatu ogromne znaczenie ma też fakt dobrej współpracy, którą podejmujemy z lokalnymi samorządami gminnymi. Dzięki temu mamy takie efekty, w postaci m.in. tej drogi – mówiła starosta Jolanta Gonta.

– Cieszę się, że ta kolejna droga mogła być wyremontowana dzięki wsparciu, tym razem w wysokości aż 80% finansowania, które przekazał rząd Mateusza Morawieckiego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg. To nie jedyna potężna państwowa dotacja, która  trafiła na konto powiatu i lokalnych gmin. To dobry przykład współpracy rządu Prawa i Sprawiedliwości z samorządami. Jestem dumny, że samorządy ziemi sochaczewskiej tak sprawnie realizują cele wprowadzanych programów takich, jak np. RFRD, zakładające powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli – podkreślał minister Maciej Małecki.

W oficjalnym otwarciu wyremontowanej drogi udział wzięli m.in. : Maciej Małecki  – wiceminister aktywów państwowych, starosta sochaczewski Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk, radni powiatowi – Bożena Samson i Filip Kopka, właściciel firmy Prima Bogdan Głuchowski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska wraz ze współpracownikami oraz mieszkańcy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz