6 000 000 zł to wartość rozbudowy Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie

Rządowy Fundusz Polski Ład jest Programem Inwestycji Strategicznych mającym na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego – tak w temat przedsięwzięcia, którego rozpoczęcie planowane jest na rok 2022 wprowadza nas Wójt Gminy Brochów, Piotr Szymański.

Gmina Brochów w efekcie złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 5 100.000,00 zł na działania związane z rozbudową Gminnego Centrum Medyczno- Rehabilitacyjnego. Całość projektu opiewa na kwotę 6 000 000,00 zł. Zakres działań, jakie będzie obejmowała rewitalizacja i rozbudowa budynku to roboty rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe, instalacja sanitarno- elektryczna, fotowoltaiczna, schody zewnętrzne z podjazdem dla niepełnosprawnych i winda. Finalny etap prac, to zaopatrzenie w sprzęt medyczny.

Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno- Rehabilitacyjnego, to bardzo ważna, strategiczna decyzja, dzięki której w pełni możemy wykorzystać możliwości budynku z którego na chwilę obecną korzystają nasi mieszkańcy. Potencjał, jaki mamy w tym miejscu jest zauważalny w szczególności rozpatrując jego dużą powierzchnię. Projekt jest dla nas priorytetem przede wszystkim z uwagi na zapewnienie naszym mieszkańcom jak najlepszego dostępu do opieki zdrowotnej.” – dodaje Piotr Szymański i zaznacza, że rozbudowę planuje rozpocząć jak najszybciej. O tym, kto podejmie się tego zadania dowiemy się najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2022 roku.

Serdecznie dziękuję Posłowi Maciejowi Małeckiemu za wsparcie w realizacji projektu. Rozmowy i spotkania są ważnym elementem strategii rozwojowej. Dzięki nim wspólnie możemy podejmować decyzje mające przełożenie na podnoszenie jakości życia w naszej małej ojczyźnie. Sukcesy związane z realizacją tak ważnych przedsięwzięć są dla mnie wielką motywacją do dalszych działań” – podkreśla Wójt Gminy Brochów.

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz